Filmen en fotograferen

De stations, haltes en materieel van GVB vormen een gewild decor voor foto- en filmopnamen. Voor het maken van foto’s en filmopnamen op GVB locaties is een toestemming van GVB vereist (met uitzondering van verzoeken m.b.t. vrije nieuwsgaring). 

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk commerciële en particuliere film- en fotoverzoeken te honoreren. Daar waar het kan, werken wij onder onze voorwaarden graag mee.

Voorwaarden

  • Mensen en materieel moeten beschikbaar zijn.
  • Het filmen/fotograferen mag niet te veel impact hebben op de dienstuitvoering.
  • Er is voldoende tijd voor ons om een en ander te organiseren en/of te begeleiden.
  • De aanvraag moet passen binnen de regels en voorschriften van veiligheid van reizigers en medewerkers.

Wanneer u een verzoek indient voor filmen of fotograferen, houdt u dan rekening met een reactietijd van minimaal 5 werkdagen. 

Met welk doel wil je opnamen maken?

Maak voor het indienen van je verzoek een keuze uit onderstaande categorieën.

Tarieven

Aan de medewerking van GVB aan grote projecten zijn kosten verbonden. Op basis van de aanvraag brengen we een offerte uit.

Hier vind je de indicatieve tarieven (pdf). 

Wanneer geen toestemming nodig

Voor opnamen op de openbare weg, zoals een tram- of bushalte, heb je geen toestemming nodig. Voor journalistieke reportages van nieuwsmedia op voor het publiek toegankelijke gedeelten van het station, haltes en perrons (met uitzondering van balies, winkels en locaties van GVB) geldt in principe het recht van vrije nieuwsgaring. Ook voor opnamen voor privé doeleinden (eigen fotocollectie e.d.) zonder professionele apparatuur is geen toestemming nodig.

Let op: Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen reizigers of GVB-medewerkers in beginsel niet zonder hun toestemming herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage.