Frederik Hendrikstraat

Herinrichting Frederik Hendrikstraat: start fase 2

Op 16 oktober afgelopen jaar is de gemeente Amsterdam gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Van maandag 10 februari tot en met vrijdag 3 april werkt GVB ook aan de trambaan op de Frederik Hendrikstraat tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade.

Werkzaamheden

De trambaanverharding op de Frederik Hendrikstraat tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade wordt van maandag 10 februari tot en met vrijdag 3 april vernieuwd. Dit betekent dat het onderbed, bovenbed en asfalt wordt vervangen. Het spoor zelf is nog niet aan vervanging toe. Dit wordt daarom teruggeplaatst. Verder wordt ook de halte aan het Hugo de Grootplein geoptimaliseerd en toegankelijker gemaakt.

Planning, werktijden en geluidshinder

De eerste zes weken (10 februari t/m 22 maart) wordt gewerkt aan de vervanging tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade. Tijdens dit werk komt de halte aan het Hugo de Groot-plein te vervallen. Van 23 maart t/m 3 april wordt gewerkt aan de vervanging van de trambaanverharding op de kruising en een deel van de brug bij Hugo de Grootkade.

Er wordt overdag, ’s avonds en in de nacht gewerkt. Het werk brengt geluidshinder met zich mee. We proberen uiteraard om in de nachten het geluid tot een minimum te beperken. Echter ontkomen we er niet aan om bepaald werk met geluidshinder in de nacht uit te voeren.

UPDATE werkzaamheden in de nacht

  • Van 10 februari tot en met 21 februari vindt er geen nachtwerk plaats.
  • In de nacht van 23 op 24 februari bestaat de kans dat we het spoor afstellen en vastzetten gedurende de nacht. Dit kan enige geluidshinder veroorzaken.

Op deze pagina plaatsen we regelmatig een update met de data waarop je nachtelijk werk met geluidshinder kunt verwachten. Houd deze pagina dus in de gaten.

Werkzaamheden in de winter

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in de winter. Als we te maken hebben met periodes van vorst of andere extreme weersomstandigheden, dan kan dit gevolgen hebben voor de planning.

Informatie/inloopspreekuur

Heb je vragen of opmerkingen over deze werkzaamheden? Dan kun je terecht bij het tweewekelijkse inloopspreekuur in de keet van GVB. De inloopspreekuren voor dit werk zijn op dinsdagochtend tussen 08.00 en 09.00 uur op 11 februari, 25 februari, 10 maart en 24 maart.

Met vragen kun je ook terecht bij GVB Klantenservice 0900 – 8011. Zie voor actuele informatie over omleidingen trams, bussen en vervallen haltes gvb.nl/omleidingen

© GVB february 2020