Frederik Hendrikstraat

Herinrichting Frederik Hendrikstraat

Deel deze pagina

Update

Het RIVM geeft adviezen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft invloed op de manier waarop we werken en welk werk we kunnen doen. We hebben daarom extra voorzieningen getroffen om ons werk uit te blijven voeren waar dit kan. De ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus gaan snel. We bekijken van dag tot dag wat de effecten daarvan zijn op onze medewerkers en geplande werkzaamheden. Hierdoor zouden werkzaamheden langer kunnen duren of worden werkzaamheden uitgesteld. Via deze pagina houden we u op de hoogte over de werkzaamheden aan de Frederik Hendrikstraat.

  • De werkzaamheden tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade proberen we grotendeels af te ronden. We denken hier tot en met 3 april voor nodig te hebben. De halte aan het Hugo de Grootplein is dan vanaf dit moment weer beschikbaar. Wel moeten op een later moment nog enkele trambaanplaten vervangen worden door asfalt. De planning hiervoor is nu nog onbekend.
  • In de week van 30 maart zal er ’s nachts gewerkt worden. Dit kan geluidshinder geven.
    • Maandagnacht 30 op 31 maart – Bovenbedbeton storten
    • Dinsdagnacht 31 maart op 1 april – Bovenbedbeton storten
    • Woensdagnacht 1 april op 2 april – Asfalteren
  • De trambaanvernieuwing op de kruising en de brug van de Hugo de Grootkade wordt uitgesteld.

Houd deze pagina in de gaten voor de meest recente updates m.b.t. het werk aan de trambaan op de Frederik Hendrikstraat.


Op 16 oktober afgelopen jaar is de gemeente Amsterdam gestart met de uitvoering van de herinrichting van de Frederik Hendrikstraat. Van maandag 10 februari tot en met vrijdag 10 april werkt GVB ook aan de trambaan op de Frederik Hendrikstraat tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade.

Werkzaamheden

De trambaanverharding op de Frederik Hendrikstraat tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade wordt van maandag 10 februari tot en met vrijdag 10 april vernieuwd. Dit betekent dat het onderbed, bovenbed en asfalt wordt vervangen. Het spoor zelf is nog niet aan vervanging toe. Dit wordt daarom teruggeplaatst. Verder wordt ook de halte aan het Hugo de Grootplein geoptimaliseerd en toegankelijker gemaakt.

Planning, werktijden en geluidshinder

De eerste weken (10 februari t/m 29 maart) wordt gewerkt aan de vervanging tussen het Hugo de Grootplein en de Hugo de Grootkade. Tijdens dit werk komt de halte aan het Hugo de Groot-plein te vervallen. In de volgende fase van 29 maart t/m 10 april wordt gewerkt aan de vervanging van de trambaanverharding op de kruising en een deel van de brug bij Hugo de Grootkade.

Er wordt overdag, ’s avonds en in de nacht gewerkt. Het werk brengt geluidshinder met zich mee. We proberen uiteraard om in de nachten het geluid tot een minimum te beperken. Echter ontkomen we er niet aan om bepaald werk met geluidshinder in de nacht uit te voeren.

Werkzaamheden in de winter

De werkzaamheden worden deels uitgevoerd in de winter. Als we te maken hebben met periodes van vorst of andere extreme weersomstandigheden, dan kan dit gevolgen hebben voor de planning.

Informatie/inloopspreekuur

Alle inloopspreekuren zijn vanwege het Coronavirus vervallen.

Met vragen kun je ook terecht bij GVB Klantenservice 0900 – 8011. Zie voor actuele informatie over omleidingen trams, bussen en vervallen haltes gvb.nl/omleidingen

© GVB april 2020