Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze MVO Agenda 2017-2020

 

GVB is maatschappelijk betrokken. We vinden het belangrijk om een partner te zijn van Amsterdam en de Amsterdammers. Dat doen we op veel manieren.

Wij zijn partner

 • Wij zijn partner van de reiziger in Amsterdam die comfortabel, betrouwbaar, veilig en schoon kan reizen.
 • Wij zijn partner van de gemeente omdat we helpen voorkomen dat luchtvervuiling leidt tot een bouwstop.
 • Wij zijn partner van de Amsterdammer die moeilijk een baan vindt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkt te bieden.
 • Wij zijn partner van Amsterdamse culturele ondernemers omdat we zorgen voor vervoer op maat bij evenementen en festivals. 
 • Wij zijn partner van Amsterdamse start-ups omdat we hen kansen bieden ons te helpen bij oplossingen voor de ‘last mile’ tussen eindhalte en huis.
 • Wij zijn partner van Amsterdamse universiteiten omdat studenten zich binnen GVB kunnen ontwikkelen.
 • Wij zijn partner van Amsterdamse scholen omdat we kinderen leren om veilig en sociaal te reizen en we jongeren helpen solliciteren.
 • Wij zijn partner van bezoekers van Amsterdam door gastvrouw en -heer te zijn en ze wegwijs te maken in de stad.  

Nieuwe stappen

We hebben inmiddels een trotse historie op het gebied van MVO en de komende jaren zetten we nieuwe stappen. In het meerjarenplan staat wat we de komende drie jaar doen om een duurzame en sociale partner te zijn van de stad. Onze maatschappelijke aanpak draagt bij aan bereikbaarheid, gezondheid, werkgelegenheid, economische groei en nieuwe infrastructuur, Tegelijk maken we onze negatieve impact door lokale emissies, CO2 en grondstoffengebruik zo klein mogelijk.

Waarom is MVO belangrijk?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons vanzelfsprekend. Als groot vervoerbedrijf zijn we onmisbaar om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van milieu, werkgelegenheid en bereikbaarheid aan te pakken. Maar ook omdat onze omgeving het van ons vraagt.

MVO is niet alleen onderdeel van onze concessievoorwaarden, iedereen met wie we direct of indirect samenwerken, verwacht het van ons. MVO is van strategisch belang voor het voortbestaan van GVB op de langere termijn. 

Wat gaan we doen?

Het MVO programma heeft drie pijlers:
 1. Gezonder en Groener met daarin  wat we doen  om onze bussen en veren uitstootvrij te maken, ons energiebesparingprogramma, groene stroom en alles over afvalscheiding.
 2. Sociaal Ondernemen met daarin alle activiteiten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder de doelgroep van de Participatiewet, een plek te bieden binnen GVB, het diversiteitsbeleid en alles wat wij ondernemen om een goede, sociale werkgever te zijn.
 3. Veilig Bereikbaar en Economisch Sterk met daarin onze inspanningen om het vervoer bereikbaar te maken voor mensen met een beperking, smalle beurs of die ver van een halte af wonen. Daarnaast gaat deze pijler over gastvrij werken en de sponsoring van Amsterdamse maatschappelijke initiatieven. 
Wij bereiken onze doelen alleen als onze bedrijfsvoering gericht is op maximale positieve maatschappelijke impact. Daarom nemen we MVO mee in investeringen en inkooptrajecten en maken we een jaarlijks duurzaamheidsverslag.