Impressiebeeld van de VDL Citea SLFA-180 Electric voor GVB Amsterdam
Leesduur 4 minuten

GVB kiest leverancier elektrische bussen voor Amsterdam


Op 12 december 2018 tekent GVB het contract met VDL Bus & Coach voor de levering van 31 elektrische bussen, met een optie tot nog eens 69 voertuigen, voor het stadsvervoer van Amsterdam. Ook de laadinfrastructuur is onderdeel van het contract. Dit is de uitkomst van een Europese aanbesteding van de stadsvervoerder. De eerste elektrische bussen rijden vanaf 2020. De primeur is voor de lijnen 15, 22 en 36 met eindpunt Sloterdijk. Met deze investering zetten de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB een belangrijke stap richting uitstootvrij openbaar vervoer in Amsterdam.

VDL Bus & Coach kwam als beste uit de bus in de aanbestedingsprocedure op basis van prijs en kwaliteit. Het bedrijf heeft ruime ervaring in Nederland en andere Europese landen met volledig elektrische bussen en het leveren van laadinfrastructuur en biedt een complete oplossing voor de stad. GVB koopt 31 voertuigen waarvan 22 gelede bussen van het type Citea SLFA-180 Electric en 9 standaardbussen van het type Citea SLF-120 Electric. Uniek aan deze bussen is dat ze volledig CO2-uitstootvrij zijn, ook de verwarming.

Verduurzamen busvloot

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur GVB: “Dit is de eerste stap naar het verduurzamen van onze busvloot. Ik ben er trots op dat onze eerste 31 elektrische bussen er nu aankomen. Als stadsvervoerder dragen we hiermee bij aan schonere lucht in Amsterdam en het verlagen van onze eigen CO2-uitstoot. Op deze drie buslijnen rijden we elke week zo’n 42.000 km. Dat is één keer de aarde rond. Geweldig dat dit straks zonder uitstoot gaat en op 100% groene stroom. De komende jaren vervangen we onze hele busvloot, zo’n 200 voertuigen, door Zero Emissie bussen waarmee we onze reizigers comfortabel en schoon kunnen vervoeren.”

Schonere lucht

Ook de gemeente Amsterdam is verheugd. Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “We hebben de ambitie om in 2025 zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer te hebben in de stad. De bussen moeten tegen die tijd emissievrij zijn. De aanschaf van deze 31 volledig uitstootvrije bussen is een heel mooie eerste stap op weg naar dat doel. Het betekent meer rust op de straten waar deze bussen gaan rijden en schonere lucht voor de buurten waar ze doorheen rijden. Dat is echt winst voor iedereen.”

Concessie Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam is blij dat nu ook in de concessie Amsterdam stappen worden gezet naar Zero Emissie openbaar vervoer: Portefeuillehouder duurzaamheid Gerard Slegers: “Dit past uitstekend bij ons beleid om schonere en stillere mobiliteit te realiseren in de Vervoerregio. In het zuiden en het noorden van onze regio hebben we hier al mooie stappen in gezet en we zijn blij dat we nu ook samen met GVB en Amsterdam zijn begonnen met het verder verduurzamen van ons openbaar vervoer.”

Stilstaand laden

Deze eerste lichting elektrische bussen is op basis van stilstaand laden (‘Opportunity Charging’). De batterijpakketten van de bussen worden ’s nachts in de garage via stallingsladers geladen. Overdag worden ze bijgeladen via snelladers op het laadpunt. Er is gekozen voor deze laadtechniek omdat deze al op meerdere plekken is toegepast en voor de termijn waarop de bussen nodig zijn, deze het best inpasbaar, haalbaar en betaalbaar is voor Amsterdam. De nieuwe bussen gaan vanaf 2020 rijden op de lijnen 15, 22 en 36. Deze lijnen hebben als begin -en eindpunt busstation Sloterdijk. Daar wordt de laadvoorziening ingericht voor het tussentijds bijladen.

Impressie electrische bus VDL voor GVB
Impressiebeeld exterieur Citea SLF-120 Electric

Luchtkwaliteit en leefbaarheid

Gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB werken nauw samen om uitstootvrije bussen te introduceren in Amsterdam om de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de stad verder te verbeteren. Gezamenlijk realiseren en financieren zij dit project. De CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en het is een belangrijke volgende stap in het verder verduurzamen van het OV. Daarmee wordt invulling gegeven aan het duurzaamheidsconvenant tussen gemeente Amsterdam en GVB van 15 april 2015. Hierin is afgesproken om in 2025 het busvervoer Zero Emissie busvervoer te maken. De ambities van de Vervoerregio zijn in lijn met landelijke afspraken in het Nationaal Bestuursakkoord Zero Emissie Bus. Na 2025 mogen geen nieuwe dieselbussen meer instromen en na 2030 moet al het OV per bus Zero Emissie zijn. Ook moet de gebruikte energie hernieuwbaar zijn opgewekt.

 

© GVB october 2020