Tom Middelkoop
Leesduur Minder dan een minuut

Herbenoeming financieel directeur Tom Middelkoop

Tom Middelkoop is op 20 juni 2017 door de aandeelhouder, de gemeente Amsterdam, herbenoemd als financieel directeur van GVB. De herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar, met ingang van 13 december 2017.

De Raad van Commissarissen is blij dat de heer Middelkoop de komende jaren zijn ervaring blijft inzetten voor de uitdagingen waar GVB voor staat.

De heer Middelkoop heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de bezoldiging is gebaseerd op het bezoldigingsbeleid GVB Holding NV, dat in 2014 door de gemeente is vastgesteld en valt onder de WNT-I. Om aan te sluiten bij het in 2016 door het College van B&W vastgestelde Beloningsbeleid Deelnemingen 2016, gebaseerd op WNT-II, zal op de bezoldiging van de heer Middelkoop de overgangsregeling van de WNT worden toegepast.

© GVB 2019