Leesduur 2 minuten

Het dilemma van sociaal openbaar vervoer

GVB is hét OV-bedrijf van Amsterdam. Daarnaast zijn we een belangrijke werkgever in de stad en verbinden we mensen die anders niet mobiel zouden zijn. Maar reikt onze verantwoordelijkheid verder dan mensen van A naar B vervoeren? Deze vraag stelden we in februari aan Amsterdammers tijdens een discussieavond samen met NS en RET in Pakhuis de Zwijger.

GVB heeft er als partner van Amsterdam voor gekozen om haar rol breed in te vullen; we faciliteren reizigers die niet zelfstandig kunnen reizen en geven mensen die nu aan de kant staan een kans op werk via participatiebanen. We helpen scholieren en studenten met hun keuzes richting arbeidsmarkt.

Minder subsidie

Tegelijkertijd zijn we steeds minder afhankelijk van subsidie en kijken we daardoor kritisch met welke lijnen en langs welke haltes we in het nieuwe vervoerplan gaan rijden. Sommige wijken en bewoners vinden dat zij er daardoor qua mobiliteit op achteruit gaan. Enkele boze inwoners waren aanwezig om te beargumenteren dat zij een aantal (aankomende) veranderingen in ons OV-netwerk niet sociaal genoeg vinden. Ze doelden op veranderende tramroutes bij komst van de Noord/Zuidlijn en een aantal verdwenen haltes op de busroute van lijn 21.

Sociale waarde

Zie hier het dilemma dat op deze avond bloot kwam te liggen: enerzijds helpen we bij het oplossen van maatschappelijke problemen als werkloosheid en eenzaamheid. De kern van ons product is van grote sociale waarde voor de stad: zonder openbaar vervoer zou de stad niet kunnen functioneren. Anderzijds kunnen beslissingen die we soms moeten nemen een grote impact hebben, ook sociaal, op wijken en bewoners.

Blijven afwegen

Een makkelijke oplossing voor dit dilemma is er niet. De belangen in de stad blijven we afwegen bij de keuzes die we maken. Ook dat is sociaal OV.

© GVB october 2020