Leesduur 4 minuten

Lijn 26: hoe staan we er nu voor?

Waar lijn 26 in het afgelopen jaar nog goed presteerde op punctualiteit en uitval, verliepen de eerste maanden van dit jaar minder soepel. De aansturing van de wissels laat op dit moment regelmatig verstoringen zien. We begrijpen dat het buitengewoon frustrerend is wanneer je op tijd moet zijn voor je afspraak. Natuurlijk zitten we niet stil en doen we er alles aan om de betrouwbaarheid van lijn 26 te verbeteren. De verbinding van en naar IJburg blijft echter kwetsbaar omdat we bij verstoringen niet kunnen omrijden via een andere route. Ook de eventuele inzet van bussen biedt hier nauwelijks uitkomst. In dit artikel lichten we toe wat er aan de hand is en hoe we vergelijkbare verstoringen in de toekomst voorkomen. En we blikken vooruit naar toekomstige oplossingen die ruimte bieden aan de toenemende reizigersvraag op deze lijn.

Positief nieuws

Om meteen met het goede nieuws te beginnen: de wissels die nu regelmatig storingen geven, hebben we inmiddels vastgezet. Deze zijn bovendien losgekoppeld van de seinen zodat deze geen (onterechte) storingen meer geven. Dit vastzetten doen we in voorbereiding op het vervangen van de haperende wissels in het weekeinde van 12 en 13 april. In dit weekeinde vervangen we ook de systemen voor de seinaansturing ten behoeve van het in- en uitrijden van de Piet Heintunnel.

Veiligheidseisen Piet Heintunnel

Voor de Piet Heintunnel geldt dat per rijrichting maximaal 1 (gekoppelde) tram de tunnel in mag. Een tram die hier vlak achter zit moet dus wachten voordat deze door kan rijden. Dat heeft te maken met de toegankelijkheid van de tunnel bij eventuele calamiteiten: hulpdiensten moeten snel ter plekke zijn wanneer dit nodig is. Omdat een rit door de tunnel zo’n drie minuten duurt, kan hier een domino-effect ontstaan. De vertraging loopt dan snel verder op als gevolg van deze wachtconstructie. Het is daarom belangrijk dat trams op lijn 26 op tijd aankomen en vertrekken om te voorkomen dat de problemen zich opstapelen voor de ingang van de tunnel.

Koppeling

De koppeling tussen de trams met waarschuwingsbord.

Gekoppeld rijden op lijn 26

Om in de loop van dit jaar meer ruimte te bieden aan reizigers die regelmatig gebruik maken van lijn 26, introduceren wij gekoppeld rijden. We schreven hier al eerder over. Dit behelst meer dan  het koppelen van twee tramstellen. Om ruimte te bieden aan de dubbellange voertuigen, moet het opstelterrein flink verbouwd worden. Nu kunnen we hier standaard 18 (enkele) voertuigen kwijt, zometeen zijn dat er 32. Op dit terrein plaatsen we bovendien een wasstraat en een zandvulinstallatie. Daarnaast zijn aanpassingen in de IT nodig in deze voertuigen. Communicatiesystemen moeten onderling verbonden worden, evenals bijvoorbeeld de aanwezige camerasystemen en reizigersinformatieschermen. Verder worden 250 conducteurs en 275 trambestuurders opgeleid om gekoppeld te leren rijden. Eind maart stonden de eerste testritten gepland maar dit moet herpland worden in verband met de uitbraak van het Corona-virus.

Zand voor de tram?

Onze trams hebben zand nodig. Bij gladde sporen (door regen, ijzel, sneeuw of bladeren), wordt automatisch zand voor de wielen gestrooid zodat het oppervlak tussen de wielen en rails stroef wordt. Hiermee verkorten we de remweg en dat draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Vervoerscapaciteit voor de langere termijn

De beschreven onderhoudsoplossingen in de railinfrastructuur en het koppelen van de voertuigen, komen de betrouwbaarheid en vervoerscapaciteit van lijn 26 ten goede. Al is de punctualiteit over januari en februari nog boven de norm (91,8% waar deze minimaal 86% moet zijn), er was teveel hinder. Tegelijkertijd weten we dat het aantal reizigers met alle lopende ontwikkelingen alleen maar zal toenemen. Er zijn naast de oplossingen op korte termijn ook meer structurele maatregelen nodig. Deze staan onder andere beschreven in het door de gemeente opgestelde Mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. Dit plan is in 2018 vastgesteld door het college van B&W. Daarin is te lezen dat de IJtram op termijn wordt doorgetrokken naar IJburg 2e fase. De keerlus achter het CS is al gerealiseerd. We hebben daar nu al meermaals dankbaar gebruik van kunnen maken wanneer de voorzijde van het CS tijdelijk niet toegankelijk was. Tot slot wordt hier de aanleg van meer hoogwaardige bus- en tramverbindingen richting IJburg en de Sluisbuurt voorgesteld. Dit laatste punt is momenteel nog in onderzoek.

Keerlus lijn CS bij CS

Keerlus bij het CS die door lijn 26 gebruikt kan worden wanneer de voorzijde van het CS tijdelijk niet meer toegankelijk is.

© GVB october 2020