Leesduur 3 minuten

Meer reizigers, meer winst en hogere waardering voor GVB

GVB boekte in 2015 met beduidend minder subsidie een fors hogere nettowinst. De nettowinst steeg van 3,0 miljoen euro naar 8,8 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van GVB, dat vandaag is gepubliceerd.

Vorig jaar vervoerde GVB 6% meer reizigers dan een jaar eerder. Het aantal reizigers per gemiddelde werkdag groeide van 747 duizend naar 781 duizend. De reizigersgroei zet dit jaar verder door. Momenteel vervoert  GVB al bijna 800 duizend reizigers per gemiddelde werkdag. Het vervoersbedrijf verwacht dat dit aantal de komende jaren stijgt tot een miljoen reizigers per gemiddelde werkdag.

Score van 7,4

Reizigers waardeerden GVB in 2015 weer iets beter dan een jaar eerder. De gemiddelde score in de OV-klantenbarometer steeg met 0,1 naar 7,4. Ook wist GVB, volgens de toonaangevende lijst van Effectory/Intermediair, vorig jaar door te dringen tot de top-3 van de beste werkgevers in Amsterdam. Met bijna 4000 werknemers behoort GVB tot de tien grootste werkgevers in de regio.

Winst

GVB kreeg in 2015 een exploitatiesubsidie van ruim 73 miljoen euro, dat is 14 miljoen euro minder dan een jaar eerder. De subsidie daalt de komende jaren verder tot 36 miljoen euro in 2024. Dat er ondanks de subsidievermindering zo’n forse winst is behaald is mede te danken aan een boekwinst op de verkoop van aandelen in Trans Link Systems, het bedrijf achter de OV-chipkaart. GVB verkocht zijn belang in Trans Link Systems aan de Coöperatie Openbaar Vervoerbedrijven, waarin alle Nederlandse OV-bedrijven zijn vertegenwoordigd. Dit leverde een boekwinst op van 4,3 miljoen euro.

Van uitdaging naar resultaten

Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van GVB, is verheugd over het behaalde resultaat. ‘We laten zien dat we onze uitdagingen omzetten in resultaten. Dat lukt alleen door succesvol in te spelen op ontwikkelingen om ons heen en door tegelijk kritisch te zijn op onze eigen bedrijfsvoering. Om de toenemende drukte in de stad goed te kunnen blijven opvangen met het OV blijven doorstromingsmaatregelen en investeringen in infrastructuur en materieel noodzakelijk’, zegt Van Huffelen. GVB reserveert zelf circa 15 miljoen voor investeringen in kwaliteit en beschikbaarheid van materieel. Ook de gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam investeren de komende jaren in de mobiliteit van de stad.

Schone lucht

Gelijktijdig met het jaarverslag publiceert GVB ook de zogeheten Sociaal-maatschappelijk aanpak. Hierin benadrukt GVB het belang van schone lucht in de stad. Van Huffelen: ‘De toenemende drukte in de stad zorgt niet alleen voor meer drukte op straat, het zet ook de luchtkwaliteit onder druk. Hoe meer mensen met het OV reizen, des te schoner de lucht wordt.’ Zo daalden bij het busbedrijf van GVB de emissies aan fijnstof en stikstofoxiden (NOx) per reizigerskilometer met respectievelijk 45% en 32% ten opzichte van een jaar eerder. GVB zet zich in voor de vergroening van het OV in Amsterdam door de komende jaren de busvloot geheel uitstootvrij te maken.

© GVB 2019