NLD/Amsterdam/2021 - GVB in de huidige tijd COVID19
Leesduur 2 minuten

Rijk kent OV-steun ook toe voor 2022

Vorige week vrijdag, 25 juni, is bekend geworden dat het Rijk tot september volgend jaar (2022) steun toekent aan alle ov-bedrijven. Door de Rijksbijdrage in de vorm van de beschikbaarheidsvergoeding (BVOV) heeft de OV-sector tijd om te werken aan het herstel van het openbaar vervoer na de covid19-pandemie.

OV-steun nodig voor terugwinnen reizigers

Algemeen directeur Claudia Zuiderwijk: “We hebben hier met alle partijen heel hard voor gewerkt. We zijn dan ook verheugd met deze steun. Het Rijk blijft het ov gelukkig zien als vitale functie in de maatschappij, ook nu de pandemie weg lijkt te hebben. Door deze toezegging blijven reizigers verzekerd van goed en hoogwaardig openbaar vervoer. Het geeft ons de tijd om hard te gaan werken aan de terugkeer van reizigers en in te spelen op eventueel veranderend reisgedrag. Wij leggen de focus nu op het terugwinnen van de reizigers.’’

OV-steun dekt 93-95 van de kosten

Het steunpakket van het Rijk is nagenoeg hetzelfde als voor dit jaar. Dat betekent dat het rijk de tekorten als gevolg van lagere reizigersopbrengsten aanvult tot ongeveer 93-95 procent van de kosten. Daarnaast stelt het rijk de bijdragen van de OV Studentenkaart ongewijzigd beschikbaar. Claudia: “Daarnaast werken wij samen met de Vervoerregio als onze opdrachtgever, de gemeente, de provincie en het Rijk aan een pakket van maatregelen en afspraken om het openbaar vervoer weer aantrekkelijk en gezond te maken.”

Welkom terug

Claudia: “Onze prioriteit is de reiziger terug krijgen in het ov. Alles wat we doen is daarop gericht, want hoe meer reizigers er weer met ons reizen, hoe minder steun we nodig hebben. Reizigers terugwinnen doen we onder andere met de campagne ‘Welkom terug’. We moeten iedereen vertellen dat het weer okay is om met het ov te reizen. Dat is een taak van iedere GVB’er. We houden jullie op de hoogte van eventuele nieuwe acties om de reizigers terug te winnen.”

In het eerste kwartaal van 2022 wordt besloten of er ook overheidssteun komt voor het laatste kwartaal van 2022.

Lees hier het persbericht van onze opdrachtgever, de Vervoerregio Amsterdam over de toekenning.

© GVB august 2021