De slimme accu aan de Admiraal de Ruijterweg.
Leesduur 3 minuten

Stiller en schoner: de slimme accu van Vattenfall

Bij GVB voeren we iedere dag wel ergens onderhoud uit aan de railinfrastructuur in de stad. Deze weken zijn we druk met het vervangen van bijna 600 meter trambaanverbinding aan de Admiraal de Ruijterweg. Normaal gebruiken we dieselaggregaten om alle apparatuur van de benodigde energie te voorzien. Dat doen we ditmaal anders. In samenwerking met Vattenfall hebben we een slimme accu van het bedrijf Greenbattery geplaatst zodat een dieselaggregaat niet meer nodig is. Het gaat om een pilot van 12 weken. Dat werkt toch een stuk stiller en schoner!

Uitstootvrij vanaf 2025

Bij GVB willen we vanaf 2025 uitstootvrij vervoer aanbieden. Daarvoor namen we eerder al hybride veerponten in gebruik en ontvingen we in januari de eerste van in totaal 31 elektrische bussen. De stroom die we afnemen van Vattenfall is al duurzaam en wordt voor 100% opgewekt in ons eigen land. In een pilot die we zijn gestart met Vattenfall, bekijken we of het gebruik van een slimme accu een goed en volwaardig alternatief is voor de dieselaggregaten.

Slimme accu van dichtbij

De slimme accu wordt door Vattenfall aangeboden via GreenBattery.

Voordelen slimme accu

De voordelen van een slimme accu ten opzichte van een dieselaggregaat zijn op het eerste oog groot. Een accu produceert geen geluid, geen stank en veroorzaakt geen emissie. Optioneel kunnen de accu’s overdag worden bijgeladen via zonnecollectoren maar die zijn momenteel niet in gebruik. Wat verder reuze handig is dat via een app het verbruik van de accu gevolgd kan worden. Dat voorkomt verrassingen omdat een accu dan tijdig vervangen kan worden wanneer dit nodig is. Zo voorkomen we dat de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd moeten worden.

Eerste ervaringen tot nog toe

De accu’s blijken prima in staat om goed te voorzien in de behoefte aan energie. Dat is goed nieuws omdat de werkzaamheden daarmee zoals gepland zijn uitgevoerd. Daarnaast melden ook medewerkers dat het rustiger werken is. Zijn er dan alleen maar voordelen? Vanzelfsprekend werkt ook het kostenaspect mee. Op het moment van schrijven is de inzet van een slimme accu ongeveer 25% duurder dan een dieselaggregaat. Dat is nog een behoorlijk verschil. Alle resultaten van de pilot worden nog vergeleken. Op basis hiervan wordt bekeken of en op welke wijze hier een vervolg aan kan worden gegeven.

En wat levert dat allemaal op voor ons milieu?

In een periode van in totaal zo’n 12 weken ontzien we het milieu in veel opzichten:

  • 1.300-1.500 liter diesel voor de standaard dieselaggregaten die nu niet meer nodig zijn.
  • Dat is het equivalent van zo’n 25.000 kilometer rijden in een auto.
  • We besparen ca. 3,5 ton CO2.
  • En: de slimme accu’s veroorzaken anders dan de dieselaggregaten totaal geen geluidsoverlast.

Hoeveel vermogen levert een slimme accu?

  • 30.000x een volledig lege telefoon weer helemaal opladen.
  • Je kunt er 15.000 laptops tegelijkertijd op laten draaien voor 1 dag.
  • Maar liefst 100 klopboren van 500W kunnen tegelijk gebruikt worden voor een dag.

© GVB october 2020