Impressie nieuwe elektrische Noordzeekanaal veerpont (C-Job Naval Architects)
Leesduur 2 minuten

Vanaf 2021 volledig nieuwe en elektrische Noordzeekanaal veerponten

Na de instroom van inmiddels 4 nieuwe duurzame IJveren, met de vijfde op komst in Amsterdam, krijgen ook de verbindingen op het Noordzeekanaal volledige nieuwe en duurzame veerponten. De huidige Noordzeekanaal veerponten dateren uit de jaren dertig. Ze maken plaats voor vijf nieuwe, elektrische schepen. De eerste nieuwe veerpont vaart naar verwachting in de zomer van 2021. Daarna stroomt er elk half jaar eentje in, tot 2023. Gebruikers van de Hempont bij Zaandam, de Buitenhuizerpont en de Velserpont hebben dus een duurzame overtocht in het vooruitzicht.

Verduurzamen schepen

De nieuwe Noordzeekanaal veerponten zijn elektrisch. De aandrijving van de nieuwe veerponten is ‘plug-in hybride’ en op elke veerpont zal zo’n 2 x 340 kWh aan accucapaciteit aanwezig zijn. De veerponten laden na elke retourvaart (20 minuten) gedurende drie minuten. Boven windkracht 8 kan indien nodig een generator bijspringen. De afgelopen jaren vervoerden de veerponten over het Noordzeekanaal jaarlijks meer dan 350.000 auto’s en vrachtauto’s. Op de nieuwe schepen kunnen per oversteek maximaal twintig auto’s, vier vrachtwagens of 400 passagiers mee. De schepen zijn 41 meter lang en 13,9 meter breed.

Nieuwe elektrische Noordzeekanaal veerpont ontwerp door C-Job Naval Architects

Qua ontwerp passen de nieuwe elektrische Noordzeekanaal veerponten goed in de bestaande vloot (impressie door C-Job Naval Architects)

Het passagiersdek wordt flexibel ingedeeld. In tegenstelling tot de huidige schepen, zijn de nieuwe veerponten namelijk uitgerust met beweegbare relingen op het passagiersdek. Hiermee kan de beschikbare ruimte voor voetgangers dan wel voertuigen aangepast worden. De komst van deze nieuwe, elektrische Noordzeekanaal veerponten past bij de ambitie van de Gemeente Amsterdam en GVB om de veren verder te verduurzamen en uitstootvrij te maken. In 2017 kregen de nieuwe IJveren het Gouden Green Award-keurmerk.

Europese Aanbesteding

GVB Veren voert sinds 1 juli 2013 in opdracht van de gemeente Amsterdam de veerdiensten op zowel het IJ als het Noordzeekanaal uit. In opdracht van gemeente Amsterdam heeft GVB Veren de Europese aanbesteding voor vijf nieuwe Noordzeekanaal veerponten onlangs afgerond. Holland Shipyards Group kwam daarbij als beste uit de bus. Holland Shipyards Group leverde eerder de IJveren in de 60-serie voor Amsterdam. Op donderdag 12 maart 2020 ondertekenden beide partijen het contract.
Update augustus 2020: De aanbesteding voor drie gelijkrichterstations is ook afgerond. Deze opdracht is gegund aan BAM

© GVB october 2020