De verkeersleiding bij GVB, op deze foto worden de metro's gevolgd.
Leesduur 3 minuten

Verkeersleiding bereidt zich voor op komst van elektrische bus

De verkeersleiding binnen GVB bereidt zich al maandenlang voor op de ingebruikname van de nieuwe, elektrische bussen. De actieradius van een elektrische bus is kleiner dan die van een dieselbus. Voor de verkeersleiding betekent dit dat zij onmiddellijk moeten weten hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. René Hondeveld, teammanager bij de verkeersleiding: “Met de komst van de elektrische bus, hebben we met een groot aantal nieuwe afwegingen te maken. Improviseren hierbij kan niet, alles is vooraf uitgerekend en uitgetekend zodat we direct kunnen handelen als dat nodig is.”

Bij een dieselbus is het relatief simpel. Iedere avond of nacht wordt de bus volgetankt en daarmee kan de bus een volledige dag vooruit. Wanneer er onderweg oponthoud is, kan het nodig zijn om tijdelijk om te rijden. Bij de verkeersleiding kan snel bepaald worden wat de meest gunstige route is, zodat het tijdsverlies minimaal blijft. “Bij de elektrische bussen ligt dit totaal anders”, zo legt René uit. “Omdat deze bussen hoger zijn, kunnen zij bijvoorbeeld niet overal rijden. We hebben alle mogelijke omleidingsroutes voor de elektrische bus daarom vooraf in kaart gebracht. Daarnaast bepaalt het laadniveau van de accu hoe ver er nog gereden kan worden. Dan is de kortste route erg belangrijk, omdat we natuurlijk willen voorkomen dat de bus komt stil te staan.”

Verkeersleiding volgt lijn 22

Hier is de positie van bus met wagennummer 1901 te zien. Het laadniveau is hier dik op orde: 90%

Snel handelen verkeersleiding cruciaal

René: “Voor ieder type bus hebben we een zogenaamde beslisboom. Op basis van de storing kunnen we dan snel bepalen hoe we het voertuig weer op de weg kunnen krijgen. Soms lukt dit niet en moeten we de technische dienst bellen. Omdat het nieuwe type bus van VDL onvergelijkbaar is met een dieselbus, hebben we een compleet nieuwe handleiding hiervoor geschreven die iedereen op de verkeersleiding doorloopt bij storingsmeldingen. Een batterijstoring of defecte pantograaf vraagt om specifieke handelswijzen en oplossingen. Omdat we allemaal dezelfde informatie hebben bij de verkeersleiding kunnen we snel adequaat handelen wanneer dit nodig is.”

Data is alles

“Het fraaie is dat we ongelofelijk veel gegevens kunnen inzien van alle elektrische bussen, ook wanneer deze stilstaan in de garage”, vult René aan. “Dat gaat dan o.a. over het oplaadniveau van de accu en of de bus bijvoorbeeld goed aan de lader staat. Dat maakt het voor ons makkelijker om samen met de busbestuurder te bekijken hoe we verder kunnen wanneer het anders loopt dan gepland. We zijn erop getraind om altijd een oplossing te vinden.”

© GVB may 2020