Groener, gezonder

GVB maakt Amsterdam groener en gezonder.

GVB maakt Amsterdam groener en gezonder

Het inwonertal van Amsterdam stijgt en de stad trekt jaarlijks meer bezoekers. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden is het OV een onmisbare schakel. Samen met partners zoeken we naar mogelijkheden. Daarom hebben GVB en de gemeente in 2015 een duurzaamheidsconvenant afgesloten. Hiermee is het fundament gelegd onder de gezamenlijke duurzaamheidsambities.

Gezamenlijke doelstellingen

Er zijn concrete afspraken gemaakt op het gebied van uitstootvrije bussen, veren en bedrijfsauto’s, het verduurzamen van vastgoed door onder meer zonnepanelen en het gezamenlijk terugdringen van afval. Dit convenant vormt een belangrijk fundament onder de groene poot van ons MVO-beleid.

Wat hebben we allemaal al bereikt de afgelopen jaren wat waar richten we ons in de komende jaren op? Graag geven we een aantal voorbeelden waar we trots op zijn.

Wist je dat:

  • In 2025 volgens planning al onze bussen volledig elektrisch zijn? GVB heeft ruim 200 bussen, ieder jaar worden er een aantal vervangen voor elektrische bussen.
  • We de afgelopen 5 jaar onze energie-efficiency met 17% hebben verbeterd? Hiermee zijn we goed op weg, want in 2035 willen we 35% efficiënter met onze energie omgaan dan in 2013. Dit doen we onder meer door te kiezen voor slimmere installaties en zuinigere voertuigen.
  • We waar mogelijk zijn overgestapt van gas naar stadsverwarming? Het verwarmen van onze gebouwen via stadsverwarming kost aanzienlijk minder energie dan via conventionele gasketels. Waar een warmtenet ontbreekt, kiezen we voor moderne, energie-efficiënte gasketels.
  • We duurzaamheidseisen stellen bij alle grote inkooptrajecten? GVB stimuleert duurzaamheid bij haar leveranciers door dit thema concreet terug te laten komen in aanbestedingen.
  • We vanaf 2019 alleen nog maar additionele groene stroom gebruiken die opgewekt is in Nederland? Momenteel koopt GVB groene stroom via certificaten. Vanaf 2019 maakt GVB gebruik van duurzame energie opgewekt in Nederland, via nieuw te bouwen installaties.
  • Onze veerponten grotendeels uitstootvrij gaan varen? De boten worden stuk voor stuk vervangen of omgebouwd tot hybride boten met elektrisch aangedreven roerpropellors.
  • We de energie die vrijkomt bij het remmen van onze metro’s en trams, deels hergebruiken? Deze energie kan door een ander voertuig, dat in de buurt rijdt, worden gebruikt om op te trekken. Op die manier maakt GVB op efficiënte wijze gebruik van energie in het tram- en metronet.

Meerjarenplan MVO 2017 - 2020

GVB heeft MVO tot strategische prioriteit benoemd. We willen niet marktconform zijn, maar excelleren en een koploper zijn. Lees het Meerjarenplan MVO

© GVB october 2020