Trotse Amsterdamse werkgever

Trotse Amsterdamse werkgever

GVB is een trotse Amsterdamse werkgever. Dagelijks werken betrokken en bevlogen medewerkers samen, zodat de stad voor iedereen bereikbaar is. Wij zijn ervan overtuigd dat we bijdragen aan de ontwikkeling van de stad door te investeren in onze medewerkers. Zij dragen bij aan betere service voor de reiziger én we voegen waarde toe als werkgever door onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid te nemen in de stad. Dit uit zich op verschillende manieren:

  • Wij vinden diversiteit en inclusie belangrijk. We zijn zo divers als Amsterdam; iedereen is welkom.
  • Vakmanschap staat centraal. We investeren in de ontwikkeling van onze mensen door opleiding, praktijkbegeleiding en persoonlijk leiderschap.
  • Wij bieden werkgelegenheid voor iedereen, met leer- en ervaringsplekken en een variëteit aan functies voor verschillende doelgroepen.
  • Duurzame inzetbaarheid speelt een belangrijke rol. We begeleiden medewerkers in hun werk en loopbaan zodat ze vitaal en gezond blijven, ook na hun pensioen.

Voor alle Amsterdammers

We maken ons sterk voor alle Amsterdammers, ook voor hen die kwetsbaarder zijn zoals ouderen en mensen met een (fysieke) beperking. We voegen waarde toe aan onze maatschappelijke rol in de stad door diverse maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Voorbeelden waar we trots op zijn

Wist je dat?

  • Kranten en afval uit de voertuigen wordt gehaald door onze collega’s van Cordaan? Een win-win situatie: trotse collega’s die een waardevolle dagbesteding hebben en schone voertuigen.
  • GVB samenwerkt met JINC? Sinds 2005 organiseren we samen met JINC activiteiten om kansen te bieden voor jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Jaarlijks komen er ruim 250 jongeren op bezoek bij GVB.
  • Er jaarlijks veel verschillende studenten bij GVB stage lopen? Zo worden bij OV-zorg nieuwe handhavers opgeleid en bij Techniek nieuwe monteurs via een BBL opleiding. Daarnaast is er veel interesse van HBO en WO studenten in meelopen- of afstuderen bij GVB.
  • We een afspiegeling willen zijn van de stad? We zien diversiteit graag terug in onze organisatie. Om plaatsingen mogelijk te maken voor mensen met een arbeidsbeperking zijn er Participatie Banen. Dit zijn werkplekken waar meer maatwerk geboden kan worden. We willen in totaal 75 plaatsingen realiseren voor deze doelgroep.
  • We samenwerken met de gemeente Amsterdam? Dit onderstrepen wij in verschillende samenwerkings overeenkomsten. We werken samen om kwetsbare doelgroepen kansen te bieden. Dit kan via werk, maar bijvoorbeeld ook door OV-coaches in te zetten. Zo worden reizigers begeleid en gecoacht om het OV te gebruiken, ook met een mobiliteitsbeperking.

Meerjarenplan MVO 2017 - 2020

Meerjarenplan over werkgeverschap

GVB ondeneemt sociaal. We zijn een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving met 4.000 medewerkers. Lees het meerjarenplan.

© GVB october 2021