Raad van Commissarissen

Drs. A.J. (Hans) Bakker (1951), voorzitter

 • Voorzitter Raad van Commissarissen
 • Lid Remuneratiecommissie
 • Lid Selectie- en Benoemingscommissie

Nevenfuncties:

 • Voorzitter VNO-NCW Metropool Amsterdam
 • Algemeen directeur a.i. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (vanaf 1 oktober 2017)
 • Voorzitter Raad van Commissarissen Transavia Airlines BV
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting NBTC Holland Marketing
 • Voorzitter Raad van Commissarissen SnowWorld Leisure N.V.
 • Voorzitter van de calamiteitencommissie van de Stichting Calamiteitenfonds
 • Lid Algemeen Bestuur VNO-NCW
 • Lid Amsterdam Economic Board
 • Lid Raad van Advies UvA Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 • Lid van bestuur/penningmeester Stichting Amsterdam Light Festival

Drs. D. (Dave) del Canho (1966), vicevoorzitter

 • Vicevoorzitter en lid Raad van Commissarissen
 • Lid Audit Commissie

Hoofdfunctie:

 • Managing Partner at Del Canho & Engelfriet (Amsterdam)

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Transavia Airlines BV
 • Lid Raad van Toezicht OLVG
 • Ambassadeur van het Nationaal Holocaust Museum i.o.

Drs. S.J. (Sigrid) van Aken (1970)

 • Lid Raad van Commissarissen
 • Voorzitter Selectie- en Benoemingscommissie
 • Voorzitter Remuneratiecommissie

Hoofdfunctie:

 • COO Novamedia B.V. & Directeur Nationale Goede Doelen Loterijen N.V.

A.H. (Albert) Bruins Slot (1955)

 • Lid Raad van Commissarissen
 • Voorzitter Audit Commissie

Hoofdfunctie:

 • Voorzitter College van Bestuur Drenthe College

Nevenfuncties:

 • bestuur VNO/NCW Drenthe
 • lid Noordelijke Innovation Board
 • lid Program Board Dutch Tech Zone

Mr. E.F. (Elfrieke) van Galen (1961)

 • Lid Raad van Commissarissen
 • Lid Remuneratiecommissie
 • Lid Selectie- en Benoemingscommissie

Hoofdfunctie
Partner bij TheRockGroup BV

Nevenfuncties 

 • Voorzitter Raad van Commissarissen GITP
 • Vice-voorzitter en lid Raad van Commissarissen Ymere
 • Commissaris Arcadis Nederland
 • Commissaris Meerlanden
 • Commissaris Houdstermaatschappij Zuid -Holland
 • Bestuurder Nederlandse Emissieautoriteit
 • Non-executive boardmember SEKEM
 • Lid Raad van Advies Foundation for Natural Leadership