Statutaire directie

GVB Holding NV wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat tijdelijk uit twee leden waarvan één door de Algemene Vergadering van de aandeelhouder tot voorzitter is benoemd.

Deel deze pagina

Bestuur en besluitvorming

De vennootschap wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat tijdelijk uit twee leden, waarvan één door de Algemene Vergadering van de aandeelhouder tot voorzitter is benoemd. De besluitvorming van de statutaire directie vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid van stemmen.

Statuten

De statuten (pdf) geven onder meer regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van de aandeelhouder. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het Directiereglement (pdf).

Procuratie

Het aanhangsel procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap.

 

Alexandra van Huffelen

(1968) algemeen directeur. In dienst 1 juni 2014.

Aandachtsgebieden: Veiligheid, Strategie, MVO, Commercie, Human Resources, Corporate Communicatie, ICT en Innovatie, Portfoliomanagement, Concern- en directiesecretariaat, Interne Audit, Stakeholdermanagement.

Nevenfuncties:
Lid raad van toezicht Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)
Voorzitter raad van toezicht Waarborgfonds voor de Zorgsector(Utrecht)
Bestuurslid Railforum
Lid van international UITP Policy Board.

Financieel directeur (vacant)

Aandachtsgebieden: Concernadministratie, Concerncontrolling, Juridische Zaken, Compliance en Integriteit, Privacy, Inkoop, Risicomanagement, Facilitaire Zaken, Activa B.V.

Mark Lohmeijer

(1960) directeur Techniek & Operatie. In dienst 13 juni 2016

Aandachtsgebieden: Tram, Bus, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service en Veiligheid, Railmaterieel, Rail Services, Projectbureau, Verwerving Materieel

© GVB 2019