Statutaire directie

GVB Holding NV wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat uit drie leden waarvan één door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot voorzitter is benoemd.

Deel deze pagina

Bestuur en besluitvorming

De vennootschap wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat uit drie leden, waarvan één door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot voorzitter is benoemd. De besluitvorming van de statutaire directie vindt plaats op basis van volstrekte meerderheid van stemmen.

Statuten

De statuten (pdf) geven onder meer regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het Directiereglement (pdf).

Procuratie

Het aanhangsel procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap.

 

Alexandra van Huffelen

(1968) algemeen directeur. In dienst 1 juni 2014.

Aandachtsgebieden: Veiligheid, Strategie, MVO, Commercie, Human Resources, Corporate Communicatie, ICT en Innovatie, Portfoliomanagement, Concern- en directiesecretariaat, Interne Audit, Stakeholdermanagement.

Nevenfuncties:
Lid van de Eerste Kamer
Bestuurslid Railforum
Lid van international UITP Policy Board.

Koen Beeckmans

(1971) financieel directeur

Aandachtsgebieden: Concerncontrolling, Concernadministratie, Activa BV, Facilitaire Zaken, Inkoop, Juridische Zaken, Compliance en Integriteit, Risicomanagement en Privacy.

Nevenfuncties:
Commissaris bij Bredenoord Holding NV

Mark Lohmeijer

(1960) directeur Techniek & Operatie. In dienst 1 januari 2017.

Aandachtsgebieden: Tram, Bus, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service en Veiligheid, Railmaterieel, Rail Services, Projectbureau, Verwerving Materieel

© GVB 2019