Profiel

GVB verzorgt het openbaar vervoer in en rond Amsterdam en ontwikkelt zich tot mobiliteitspartner.
 

​Onze kernactiviteiten

• openbaar vervoer met metro, tram en bus in het concessiegebied Amsterdam;
• veerdiensten over het IJ en Noordzeekanaal;
• beheer en onderhoud van voer- en vaartuigen en van de railinfrastructuur;
• toezicht en handhaving van de sociale veiligheid in en rond het openbaar vervoer;
• verbetering en behoud van de verblijfskwaliteit op de Amsterdamse metrostations 

Kernwaarden

GVB vervoert reizigers veilig, gastvrij en volgens dienstregeling, zodat zij zich comfortabel, geïnformeerd en gewaardeerd voelen. GVB werkt met betrokken partijen samen aan een uitnodigend, toegankelijk en duurzaam OV-netwerk. We houden Amsterdam bereikbaar en faciliteren de regio in zijn groei. Daarbij beperken we zo veel mogelijk de impact van vervoerbewegingen voor omwonenden en benutten we de kansen die onze bedrijfsvoering biedt voor sociale en economische groei van stad en regio.

Naar 1 miljoen reizigers per dag

Dagelijks vervoeren we circa 800.000 reizigers en we verwachten dat dit aantal zal groeien naar 1 miljoen, door de groei van de stad en de toename van toerisme en bedrijvigheid. Groei wordt ook gerealiseerd door de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn deze zomer.

24 uur per dag, 7 dagen per week

GVB'ers zijn dag en nacht aan het werk. De voer- en vaartuigen dragen bij aan het herkenbare beeld van de stad. GVB behoort met meer dan 4.000 medewerkers (inclusief tijdelijke medewerkers) tot de grootste werkgevers van Amsterdam. We hebben een rijke historie en zijn al meer dan 118 jaar onlosmakelijk verbonden met de hoofdstad.

 

​Exploitatie openbaar vervoer

De ‘Concessie Amsterdam’ is het netwerk van bus- tram- en metrolijnen door de gemeenten Amsterdam, Diemen en Ouder-Amstel. Daarnaast heeft dit OV-netwerk uitlopers naar Amstelveen, Weesp en Schiphol. GVB is in dit gebied concessiehouder: het heeft het exclusieve recht om de reizigers te vervoeren. GVB werkt continu aan het verbeteren van de tevredenheid van de reizigers om hen veilig, gastvrij en volgens dienstregeling te vervoeren.

​Beheer en onderhoud rollend materieel en infrastructuur

Het beheer en onderhoud van het materieel en van de railinfrastructuur in de stad zijn in handen van GVB. De afdelingen Railmaterieel, Rail Services en Garagebedrijf Bus zorgen voor de uitvoering. GVB Activa BV is eigenaar van de strategische bedrijfsmiddelen, zoals metro’s, trams, bussen, werkplaatsen en het OV-chipkaartsysteem.

​Toezicht en handhaving sociale veiligheid

Het is belangrijk dat reizigers en medewerkers zich prettig voelen in de voertuigen of op de veren, maar ook op de perrons en in de stations. Sociale veiligheid is daarom essentieel. GVB zorgt hiervoor met toezicht en handhaving. Bij incidenten bieden de medewerkers van OV-zorg hulp.

​Veerdiensten

De exploitatie van reizigersvervoer over het water vindt ook plaats door GVB. In totaal gaan er zes veerdiensten over het IJ en drie over het Noordzeekanaal (tussen de sluizen van IJmuiden en de Oranjesluizen, bij de plaatsen Zaandam, Velsen en Assendelft). GVB Veren BV voert deze werkzaamheden uit en verzorgt daarnaast ook het beheer en onderhoud van de veren, ponten en de bij de veerdiensten behorende infrastructuur.

​Commerciële ontwikkeling van stations

GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en exploitatie van commerciële activiteiten op metrostations en voor de verbetering en het behoud van de verblijfskwaliteit op de Amsterdamse metrostations.

​Partner voor de stad

GVB is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam en representeert de stad. De medewerkers van GVB zijn gastheren en gastvrouwen van Amsterdam die reizigers op weg helpen. GVB is partner voor Amsterdam en Amsterdammers, neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en levert een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid, het versterken van de economie en de sociale veerkracht van de stad.

Ook al wordt wegverkeer steeds schoner, OV is duurzamer dan wegverkeer en zorgt voor een betere bereikbaarheid. GVB houdt rekening met zo veel mogelijk aspecten, zoals luchtkwaliteit, geluidshinder, trillingen en verantwoord afvalmanagement en watergebruik. 

 

​Medewerkers

Bij GVB werken ruim 3.600 eigen en circa 500 ingehuurde medewerkers (fte); hiermee behoort GVB tot de grootste werkgevers in Amsterdam. Een diversiteit aan beroepsgroepen vindt bij GVB werkgelegenheid, studenten van diverse studies vinden er stageplekken en scholieren nemen deel aan projecten waarin zij bij GVB ‘lerend werken’. Ook draagt GVB bij om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen integreren.