Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van GVB is gebouwd rond drie sectoren: Algemeen, Financiën, Techniek & Operatie. In totaal werken er ongeveer 5.000 medewerkers, uitzendkrachten en externen bij GVB.

 

 

Onze organisatiestructuur is gebouwd rond drie sectoren: Algemeen, Financiën, Techniek & Operatie. De algemeen directeur, financieel directeur en de directeur Techniek & Operatie vormen samen de statutaire directie. Ieder directielid heeft een sector als aandachtsgebied en stuurt de afdelingen van die sector aan.

 

 

Algemeen

 • Veiligheid
 • Strategie
 • MVO
 • Commercie
 • Human Resources
 • Corporate Communicatie
 • ICT en Innovatie
 • Portfoliomanagement
 • Concern- en Directiesecretariaat
 • Interne Audit
 • Stakeholdermanagement

Financiën

 • Concerncontrolling
 • Concernadministratie
 • Activa BV
 • Facilitaire Zaken
 • Inkoop
 • Juridische Zaken
 • Compliance en Integriteit
 • Risicomanagement
 • Privacy

Techniek & Operatie

 • Bus
 • Metro
 • Tram
 • Veren
 • Verkeersleiding
 • Service en Veiligheid
 • Railmaterieel
 • Rail Services
 • Projectbureau
 • Verwerving Materieel

GVB Holding NV

GVB is een naamloze vennootschap: GVB Holding NV. De gemeente Amsterdam is voor honderd procent aandeelhouder. De vennootschap heeft ook enkele dochterondernemingen:

 • GVB Exploitatie BV: openbaar vervoer per bus, tram en metro in de Concessie Amsterdam, beheer en onderhoud voertuigen.
 • GVB Veren BV: de veerdiensten over het IJ en Noordzeekanaal (exploitatie) en het beheer en onderhoud van de veren, ponten en infrastructuur.
 • GVB Activa BV: beheer strategische bedrijfsmiddelen, waaronder metro’s, trams, bussen, werkplaatsen en het OV-chipkaartsysteem.
 • GVB Infra BV: beheer en onderhoud van de railinfrastructuur voor metro en tram.
 • GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV: ontwikkeling en exploitatie van commerciële activiteiten op metrostations, bijdragen aan de verblijfskwaliteit op de Amsterdamse metrostations.
 • GVB Commercieel Vervoer BV: personenvervoer als aanvulling op het openbaar vervoer. Een voorbeeld is de Gelderlandpleinlijn, die in publiek-private samenwerking tot stand is gekomen.

© GVB october 2020