Statutaire directie

GVB Holding NV wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat uit drie leden. Vanwege de coronamaatregelen is er nog geen gezamenlijke actuele foto van de directie beschikbaar.

Deel deze pagina

Bestuur en besluitvorming

De vennootschap wordt bestuurd door de statutaire directie. De statutaire directie bestaat uit drie leden.

Statuten

De statuten (pdf) geven onder meer regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het Directiereglement (pdf).

Procuratie

Het aanhangsel procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap.

 

Claudia Zuiderwijk

(1962) algemeen directeur (benoemd per 1 oktober 2020)

Aandachtsgebieden: Veiligheid, Strategie, MVO, Commercie, Human Resources, Corporate Communicatie, ICT en Innovatie, Portfoliomanagement, Concern- en directiesecretariaat, Interne Audit, Stakeholdermanagement.

Nevenfuncties:
– Lid raad van commissarissen KPN
– Lid raad van commissarissen APG

Mark Lohmeijer

(1960) directeur Techniek & Operatie (benoemd per 1 januari 2017)

Aandachtsgebieden: Tram, Bus, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service en Veiligheid, Railmaterieel, Rail Services, Projectbureau, Verwerving Materieel

Koen Beeckmans

(1971) financieel directeur (benoemd per 1 september 2019)

Aandachtsgebieden: Concerncontrolling, Concernadministratie, Activa BV, Facilitaire Zaken, Inkoop, Juridische Zaken, Compliance en Integriteit, Risicomanagement en Privacy.

Nevenfuncties:
– Lid Raad van Commissarissen Bredenoord NV
– Lid Raad van Commissarissen ICT Group NV
– Lid Raad van Advies Holland Techniek

 

© GVB october 2021