Nieuw netwerk

Op 22 juli is de nieuwe dienstregeling van start gegaan. Niet alleen is de Noord/Zuidlijn op deze dag gaan rijden; ook de routes van veel bussen en trams zijn veranderd. In een uitgebreide campagne hebben we reizigers geïnformeerd over deze wijzigingen. Daarnaast hebben we reizigers opgezocht in de stad via informatiemarkten, maar met zoveel veranderingen ineens is het voor iedereen ook even wennen.

Beter bereikbaar

Het grootste deel van onze reizigers gaat erop vooruit. Ze bereiken gemiddeld sneller hun bestemming. Sommige reizigers moeten vaker overstappen.

Reizigersorganisaties hebben hun zorgen over een extra overstap al eerder uitgesproken. Voor bepaalde kwetsbare groepen in het OV, zoals ouderen en mensen met een beperking, is een extra overstap vaak lastig. Mede om die reden hebben we veel serviceteammedewerkers ingezet na de start van de nieuwe dienstregeling, om reizigers goed op weg te kunnen helpen. Daarnaast zijn we altijd bereikbaar voor advies om via alternatieve routes te reizen zodat overstappen niet of minder nodig is.

Vervoerplan: Beter bereikbaar in een drukke stad

Het vervoerplan is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele betrokkenen en belanghebbenden. 1700 reizigers, GVB-medewerkers en belanghebbenden, hebben via een online onderzoek meegedacht over de mogelijkheden. Naast dit online onderzoek, zijn in mei 2016 gesprekken gevoerd met reizigers en geïnteresseerden in Pakhuis de Zwijger. Ook voerden we 60 adviesgesprekken met onder meer stadsdelen, belangengroepen zoals de Reizigers Advies Raad (RAR), raadsleden, in- en externe vervoerexperts en GVB-medewerkers.

Bekijk het Vervoerplan online

 

© GVB october 2021