Vraag en antwoord

De Stadsregio Amsterdam heeft het vervoerplan op 15 december 2016 goedgekeurd. Het gaat hier om het vervoerplan dat in werking zal treden per 22 juli 2018. Mogelijk heeft u vragen over het vervoerplan of de gevolgen hiervan. Hieronder antwoorden op vragen.

1. Wat is het vervoerplan eigenlijk en wat staat erin?

In het vervoerplan staat het totaal van alle OV-lijnen in een netwerk. In dit geval het OV-netwerk in de Amsterdamse regio. De lijnen staan beschreven, met welke modaliteit deze wordt uitgevoerd en hoe vaak de verbinding rijdt. Het vervoerplan moet worden goedgekeurd door de opdrachtgever (SRA). Die zal kijken of het past binnen het beleid, of het betrouwbaar en betaalbaar is en of het past binnen de beschikbare infrastructuur.

2. Welk vervoerplan is er nu precies ingediend?

GVB dient ieder jaar een vervoerplan in bij de Stadsregio. Ditmaal gaat het over het vervoerplan dat in werking zal treden op 22 juli 2018, wanneer de Noord/Zuidlijn gaat rijden.

3. Wat zijn de belangrijkste punten uit het vervoerplan?

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden omdat dit altijd persoonlijk is. Afhankelijk van waar je woont en/of hoe je reist, zijn punten meer of minder belangrijk. Waar het in grote lijnen op neerkomt is dit:

 • De drukte in de stad zal beter verdeeld worden omdat er meer (ondergronds) met de metro gereisd zal worden en tegelijkertijd minder trams zullen rijden op het tracé van Noord naar Zuid. Bussen en trams gaan meer van Oost naar West (en omgekeerd) reizen;
 • Reizigers hoeven nooit lang te wachten op hun aansluiting; onze diensten sluiten nog beter aan op elkaar en op het streekvervoer;
 • Reizigers reizen gemiddeld sneller maar moeten wel vaker overstappen;
 • Omdat we goede afspraken hebben gemaakt met o.a. streekvervoerders blijft Amsterdam en omstreken uitstekend bereikbaar. We beconcurreren elkaar niet, maar vullen elkaar aan.
 • Reizen pakt in ongeveer de helft van de gevallen anders uit maar de andere helft blijft gelijk;
 • Er zullen minder trams gaan rijden door de drukke Leidsestraat. De tramlijnen 1,5, 9 en 16 rijden bovendien niet meer naar CS;
 • Er zullen 2x zoveel trams over de Weteringschans rijden om reizigers snel van Oost naar West (en omgekeerd) te kunnen brengen;
 • Overdag geen bussen van Noord naar CS;
 • Meer directe buslijnen dus minder overstappen in Noord;
 • Minder druk bij de veren door de komst van de Noord/Zuidlijn;
 • Meer mensen zullen gebruik gaan maken van station Zuid. Hierdoor neemt de druk op het CS af.

4. Kunnen reizigers, inwoners van de regio of andere belanghebbenden nog reageren op het vervoerplan?

GVB heeft bij de totstandkoming van het vervoerplan in meer dan 60 sessies gesproken met onder meer stadsdelen, belangengroepen zoals de Reizigers Advies Raad (RAR), raadsleden, in- en externe vervoerexperts, GVB-medewerkers, reizigers en andere belangstellenden.
De Stadsregio heeft het concept vervoerplan aangeboden aan de Reizigers Advies Raad (RAR). Ook verschillende adviescommissies voor de verschillende concessies wordt om advies gevraagd. Tussen 13 en 31 oktober organiseert de Stadsregio een publieksraadpleging  over het totale OV Lijnennet. De raadpleging gaat niet in op afzonderlijke lijnen, maar over het totale, samenhangende OV Lijnennet in de regio Amsterdam. De resultaten en adviezen worden verwerkt in het definitieve advies dat in december ter vaststelling wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur. 

5. Er verandert veel in het bestaande ov-netwerk. Hoe zorgt GVB er zo meteen voor dat iedereen makkelijk zijn weg kan vinden in dit nieuwe netwerk?

GVB zal er alles aan doen om het voor alle reizigers zo makkelijk mogelijk te maken al mag het duidelijk zijn dat het voor iedereen (ook voor onszelf) even wennen zal zijn in het begin.
Reizigers kunnen altijd op ons rekenen, zo zullen we onder meer voorzien in:

 • Een (multimediale) communicatiecampagne waarin we alle reizigers ruim voor de nieuwe dienstregeling zullen informeren over het nieuwe ov-netwerk;
 • Duidelijke reizigersinformatie op de stations en haltes (inclusief de dynamische informatieborden);
 • Goed geïnstrueerde servicemedewerkers die reizigers ter plekke kunnen helpen;
 • Aangepaste website en reizigersapp zodat iedereen altijd de nieuwste dienstregeling kan raadplegen.
 • Klantenservice die zes dagen per week bereikbaar is voor alle klantvragen.

6. Klopt het dat er minder trams gaan rijden in de stad?

Nee, dit klopt niet. Er blijven net zo veel trams rijden in de stad als nu het geval is, maar een aantal trams zullen wel een andere route rijden. Zo zullen minder trams richting Centraal Station rijden (1, 5, 9 en 16) maar er zullen meer trams over (o.a.) de Weteringschans gaan rijden om reizigers van Oost naar West (en terug) te brengen. Zo zorgen we ervoor dat de hele stad goed bereikbaar blijft.

Andere vragen?

Op termijn zullen meer vragen en antwoorden aan deze lijst worden toegevoegd. Heeft u andere, dringende vragen die hier niet worden beantwoord? Voor meer vragen kunt u terecht bij onze klantenservice