Reactie GVB op kritiek aanpassen tram 14

GVB ontvangt via verschillende kanalen kritische opmerkingen van een groep bewoners uit de omgeving van de Bos en Lommerweg in West. Deze groep vreest een verslechtering van het aanbod van het openbaar vervoer in die buurt zodra het nieuwe Vervoerplan Beter bereikbaar in een drukkere stad van kracht wordt in de zomer van 2018. Onlangs is een vertegenwoordiging van deze groep door GVB uitgenodigd voor een gesprek. Helaas konden tijdens dit gesprek niet alle zorgen van deze groep worden weggenomen. Hieronder zetten voor de volledigheid nog eens uiteen waarom we doen wat we doen met betrekking tot tram14.

Geen luxe

Vanuit de omgeving van de Burgemeester De Vlugtlaan in Nieuw-West rijden nu maar liefst drie GVB lijnen richting het centrum: bus 21 naar Centraal Station, tram 14 naar Dam en tram 7 naar Leidseplein. Drie lijnen vanaf ongeveer dezelfde plek laten rijden in dezelfde richting naar ongeveer dezelfde plek met relatief weinig reizigers is een luxe die GVB zijn reizigers helaas niet langer kan bieden. Helemaal als je bedenkt dat het op andere plekken in de stad zo druk is dat trams soms noodgedwongen reizigers moeten laten staan op een halte. 

Eerlijk verdelen

In het geval van het gebied rondom de Burgemeester De Vlugtlaan heeft GVB ervoor gekozen om de rustigste lijn, tram 14, op te heffen. Dit doen wij natuurlijk niet om onze reizigers in dit gebied te benadelen maar om het openbaar vervoer in de gehele stad zo eerlijk mogelijk te verdelen. Er blijven voor de reizigers van tram 14 voldoende alternatieve lijnen op loopafstand. Kortom: dit gebied blijft goed bereikbaar met het OV. Tram 7 gaat ook vaker rijden: van zeven naar acht keer per uur. En ook tram 13 is voor een gedeelte van dit gebied een goede optie om naar het centrum van Amsterdam te reizen. Ook deze tram zal vaker gaan rijden: negen keer per uur in plaats van acht. Tegelijk begrijpen we dat het niet prettig is als het uitgerekend jouw dagelijkse lijn is die wordt aangepast. 

Evaluatie

Het Vervoerplan, dat over anderhalf jaar wordt ingevoerd, is eind 2016 besproken in de Regioraad en goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio. GVB is echter niet doof voor kritiek en staat altijd open voor suggesties en opmerkingen. Mocht het Vervoerplan in de praktijk voor verbetering vatbaar zijn, dan zal GVB zeker actie ondernemen. Monitoring, evaluatie en verbetering van de dienstregeling is een continu proces bij GVB en heeft elke dag onze volle aandacht. 

Keuzes

Voorafgaand aan het maken van het Vervoerplan heeft GVB uitgebreid alle belanghebbenden in de stad geraadpleegd over het nieuwe OV-net. Binnen de kaders die worden gesteld door de opdrachtgever van GVB, de Stadsregio Amsterdam, probeert GVB elk jaar, samen met de stad het beste OV-net te maken voor zoveel mogelijk reizigers.  Met andere woorden: GVB probeert zoveel mogelijk daar te rijden waar de meeste reizigers zijn. Het aantal voertuigen van GVB is echter beperkt, de subsidie voor het OV daalt fors en het wordt steeds drukker in Amsterdam. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt waar en wanneer de tram, bus of metro het beste kan worden ingezet. 

Meer informatie over het Vervoerplan en de keuzes die GVB in dit gebied heeft gemaakt kun je lezen op onze website over.gvb.nl