Opnamen studie / non-profit / kunst & cultuur

Bij opnamen voor studie- en kunstprojecten of filmopnamen van non-profit organisaties op GVB-terrein of in GVB materieel is altijd een toestemming vooraf vereist. Wij verzorgen zo nodig begeleiding of nemen extra maatregelen om de opnames mogelijk te maken. Hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Privacy en portretrecht

Let op: Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen reizigers of GVB-medewerkers in principe niet zonder hun toestemming vooraf herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage.

Tip! Gedeelde stations van GVB en NS

Wanneer je wilt fotograferen of filmen op een station dat gedeeld wordt door GVB en NS, zoals station Amsterdam Centraal, Bijlmer ArenA, Amstel, etc., is vaak ook toestemming nodig van de NS.
Meer informatie over filmen en fotograferen bij de NS vind je op de website van NS