Vervoerplan: van en voor de stad

Het vervoerplan is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele betrokkenen en belanghebbenden. 1700 reizigers, GVB-medewerkers en belanghebbenden, hebben via een online onderzoek meegedacht over de mogelijkheden. Naast dit online onderzoek, zijn in mei 2016 gesprekken gevoerd met reizigers en geïnteresseerden in Pakhuis de Zwijger. Ook voerden we 60 adviesgesprekken met onder meer stadsdelen, belangengroepen zoals de Reizigers Advies Raad (RAR), raadsleden, in- en externe vervoerexperts en GVB-medewerkers.
 

Voorbereidingen in volle gang

Alle voorbereidingen zijn in volle gang om ervoor te zorgen dat alles op tijd is geregeld. Denk hierbij aan het uitwerken van de dienstregeling, de materieelplanning en bijvoorbeeld de communicatiecampagne zodat iedereen weet hoe laat welk voertuig waar vertrekt of aankomt.

We zijn ons er van bewust dat de reis voor sommigen minder gunstig zal uitpakken na 22 juli 2018. Reizigersorganisaties spraken al eerder hun zorgen uit over het overstappen voor bepaalde kwetsbare groepen in het OV, zoals ouderen en mensen met een beperking. We doen er alles aan  om reizigers goed voor te bereiden op de komende wijzigingen. Daarnaast gaan we reizigers ook actief ondersteunen zodat zij snel gewend raken aan het nieuwe netwerk.

Vervoerplan GVB