Stadsregio stemt in met vervoerplan

Op 15 december heeft de Stadsregio Amsterdam het vervoerplan goedgekeurd dat GVB in oktober van dit jaar ter besluitvorming doorstuurde. Dit plan zal in werking treden op 22 juli 2018, wanneer de Noord/Zuidlijn gaat rijden. 

 

Vervoerplan: van en voor de stad

Het vervoerplan is tot stand gekomen dankzij de inzet van vele betrokkenen en belanghebbenden. Eerder hebben 1700 reizigers, GVB-medewerkers en belanghebbenden via een online onderzoek meegedacht over de mogelijkheden. Naast dit online onderzoek, hebben we in mei 2016 gesprekken gevoerd met reizigers en geïnteresseerden in Pakhuis de Zwijger. Ook voerden we 60 adviesgesprekken met onder meer stadsdelen, belangengroepen zoals de Reizigers Advies Raad (RAR), raadsleden, in- en externe vervoerexperts en GVB-medewerkers. We zijn iedereen die heeft bijgedragen aan het vervoerplan dan ook veel dank verschuldigd: bij deze!

Vervoerplan GVB

Begeleiden van reizigers

Met de goedkeuring van het plan, kan GVB alle nodige voorbereidingen treffen om ervoor te zorgen dat alles op tijd is geregeld. Denk hierbij aan het uitwerken van de dienstregeling, de materieelplanning en bijvoorbeeld de communicatiecampagne zodat iedereen weet hoe laat welk voertuig waar vertrekt of aankomt. We zijn ons er bovendien van bewust dat de reis voor sommigen minder gunstig zal uitpakken na 22 juli 2018. Reizigersorganisaties spraken al eerder hun zorgen uit over het overstappen voor bepaalde kwetsbare groepen in het OV, zoals ouderen en mensen met een beperking. We zullen er alles aan doen om reizigers goed voor te bereiden op de komende wijzigingen. Daarnaast zullen we reizigers ook actief ondersteunen zodat zij snel gewend raken aan het nieuwe netwerk.