Vervoerplan 2015

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam stelt het Vervoerplan 2015 van GVB vast voor de concessie Amsterdam. Het vervoerplan voldoet aan de eisen van het concessiebesluit.

Verbindingen met Schiphol

Inspelen op veranderingen

Het aantal huishoudens, bezoekers en studenten in (de regio) Amsterdam neemt toe. Hiermee neemt ook de economische bedrijvigheid en de vraag naar mobiliteit in en rond de hoofdstad toe,
Om al onze reizigers zo snel en goed mogelijk naar hun bestemming te blijven brengen, wordt het netwerk de komende jaren aangepast.