Vervoervisie tot 2024

Tot en met 2024 denken we het OV ten minste 10% veiliger te kunnen maken, meer dan 20% sneller, met een derde meer reizigers en ten minste 40% minder exploitatiesubsidie. Het Amsterdamse openbaar vervoer is gegund aan GVB tot en met 2024.

Het ov in de stad moet het doen met fors minder exploitatiesubsidie, van 150 miljoen euro in 2011 naar circa 50 miljoen euro in 2024. Maar door slimme keuzes te maken, kan de kwaliteit zelfs omhoog. We doen dat door in te spelen op de veranderende mobiliteitsstromen, de reistijd te verkorten, een helder netwerk te bieden, (dynamische) reisinformatie verder te verbeteren en simpelweg door daar te rijden waar de reizigers zijn. Tevens verbeteren we de sociale veiligheid. 

Meer hoogfrequente lijnen: kortere reistijd

Het openbaar vervoer is er voor alle reizigers, voor Amsterdammers, bezoekers en toeristen, maar óók voor studenten en forensen. Het nieuwe dienstregelingsconcept brengt forensen en studenten sneller op hun bestemming via de vijf belangrijkste OV-poorten van Amsterdam: station Zuid, Centraal Station, Amstelstation, station Bijlmer ArenA en station Sloterdijk. 

De hoogfrequente metro is en blijft, zeker na de komst van de Noord/Zuidlijn, de ruggengraat van het ov. Lijnen zonder toegevoegde waarde zijn geschrapt. Trams en bussen sluiten beter aan op de diverse metrolijnen die hoogfrequent rijden. 

Meer OV voor minder geld

Het ov rijdt daar waar veel reizigers zijn. De inzet op zwakke lijnen is in 2014 verschoven naar sterke lijnen. De metro wordt op termijn hoogfrequent en rijdt al vaker op zaterdag- en zondagochtend. 

Om een grote groep reizigers sneller op hun bestemming te laten komen, zijn vorig jaar 25 weinig gebruikte haltes (van de in totaal 1.900 haltes) opgeheven. Voor de gebruikers van die haltes is een alternatief beschikbaar. 

Investeringen om hoogfrequent te kunnen rijden

De Stadsregio Amsterdam wil in de periode 2014-2025 600 miljoen euro extra investeren in het regionale openbaar vervoer. Een groot deel daarvan zal in Amsterdam worden besteed. Het gaat onder andere om aanpassingen aan de infrastructuur en doorstromingsmaatregelen, zoals vrije bus- en trambanen en het verplaatsen of opheffen van haltes. 

Rolverdeling

De regioraad van de Stadsregio Amsterdam stuurt het OV op hoofdlijnen, zoals op aantallen reizigers, kwaliteit van het vervoer en de sociale veiligheid. Het bestuur van de Stadsregio contracteert vervolgens een vervoerder die deze output levert tegen het beschikbare bedrag. Het OV-bedrijf bepaalt hoe de beste maatschappelijke prestatie geleverd kan worden binnen de kaders en binnen het budget.

Verder bouwen

GVB is blij en tevreden dat de Stadsregio het ov tot en met 2024 aan GVB gunt. Het biedt ons de mogelijkheid verder te bouwen aan de rol van het ov in Amsterdam. We hebben de ambitie de beste openbaarvervoerder van Nederland te worden.​