Filmen en fotograferen

Aanvragen film/foto toestemming

Stations, haltes en materieel zijn een gewild decor voor foto- en filmopnamen. Voor filmen en fotograferen op onze locaties is schriftelijke toestemming nodig.

Stations, haltes en materieel van GVB vormen een gewild decor voor foto- en filmopnamen. Voor filmen en fotograferen op onze locaties is schriftelijke toestemming nodig.

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk commerciële en particuliere film- en fotoverzoeken te honoreren. Daar waar het kan, werken wij onder onze voorwaarden graag mee.

Corona update: Door de huidige maatregelen zijn de mogelijkheden om te filmen en fotograferen op onze stations en in onze voertuigen beperkt.  

Voorwaarden

  • Mensen en materieel moeten beschikbaar zijn.
  • Het filmen/fotograferen mag niet te veel impact hebben op de dienstuitvoering.
  • Er is voldoende tijd voor ons om een en ander te organiseren en/of te begeleiden.
  • De aanvraag moet passen binnen de regels en voorschriften van veiligheid van reizigers en medewerkers.
  • Het filmen of fotograferen respecteert de privacy van reizigers en medewerkers.
  • Wanneer je een verzoek indient voor filmen of fotograferen, houd dan rekening met een reactietijd van minimaal 5 werkdagen.

Met welk doel wil je opnamen maken?

Maak voor het indienen van je verzoek een keuze uit de categorieën Commercieel/Professioneel of Studie/Non-profit/Kunst & Cultuur.

Tarieven

Aan de medewerking van GVB aan commerciële, professionele en grote projecten zijn kosten verbonden. Op basis van de aanvraag brengen we een offerte uit.
Hier vind je de indicatieve tarieven.

Wanneer geen toestemming nodig

Voor opnamen op de openbare weg, zoals een tram- of bushalte, heb je geen toestemming nodig van GVB.

Let op:
Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen reizigers en GVB-medewerkers in beginsel niet zonder hun toestemming vooraf, herkenbaar in beeld worden gebracht of afgebeeld in een publicatie of reportage.

© GVB october 2020