Diensten externe vertrouwenspersonen voor oud-medewerkers

Naar aanleiding van signalen van gemeenteraadsleden bij de gemeente Amsterdam over het gehoord worden van klachten van oud-medewerkers bij GVB, is besloten de diensten van de externe vertrouwenspersonen tijdelijk (tot 21 september 2024) ook voor deze medewerkers beschikbaar te stellen.

Deel deze pagina

De oud-medewerkers die graag een gesprek met de externe vertrouwenspersonen willen, kunnen zich bij gemeenteraadsleden melden om de contactgegevens te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan kan er contact worden opgenomen met [email protected] van GVB. Dan ontvangt u een verwijzing naar de contactgegevens van de externe vertrouwenspersonen van GVB.

Wij moedigen oud-medewerkers aan om zich te melden bij de externe vertrouwenspersonen. GVB vindt het belangrijk dat oud-medewerkers zich anoniem bij de externe vertrouwenspersonen kunnen melden, daarom is het goed te weten dat GVB-medewerkers niet betrokken zijn bij zaken van de externe vertrouwenspersoon.

Mogelijke vervolgstappen na een eerste gesprek

  • De melder en externe vertrouwenspersoon komen na een eerste gesprek tot de conclusie dat één gesprek voldoende is en er geen verdere stappen genomen worden;
  • De melder en de externe vertrouwenspersoon komen na een eerste gesprek tot de conclusie dat een gesprek met de directie van GVB wenselijk is. De vertrouwenspersoon kan mee naar dit gesprek;
  • De melder en de externe vertrouwenspersoon komen na een eerste gesprek tot de conclusie dat de melder een klacht kan indienen bij de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen. Dit geldt voor casussen die betrekking hebben op ongewenste omgangsvormen en die korter dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden;
  • De melder en de externe vertrouwenspersoon komen na een eerste gesprek tot de conclusie dat verder inventariserend onderzoek nodig is. De externe vertrouwenspersoon kan namens de melder een (vertrouwelijke) melding maken bij een externe deskundige voor integriteit.

Waar leidt het tijdelijke beschikbaar stellen van de externe vertrouwenspersoon voor oud-medewerkers toe?

  • De met de externe vertrouwenspersoon besproken casussen worden anoniem gebruikt om te leren van situaties en om de organisatie verder de verbeteren;
  • Met de informatie om verder te verbeteren wordt een verbeteraanpak gemaakt;
  • Casussen die bij de klachtencommissie ongewenste omgangsvormen terechtkomen worden door de klachtencommissie (externe beoordelaars) onderzocht. De uitkomst van het onderzoek, wordt inclusief advies aan de directie gerapporteerd.
  • Casussen die bij de externe deskundige voor integriteit terecht komen worden beoordeeld volgens de klokkenluidersregeling van GVB. Dit geldt voor casussen waarbij een vermoeden van een onregelmatigheid, integriteitsschending of misstand wordt gemeld. De uitkomst van de beoordeling, wordt inclusief advies aan de directie gerapporteerd. Het advies kan luiden: wel of geen aanvullend onderzoek mogelijk en/of noodzakelijk.

© GVB june 2024