OV-domein en taken

GVB is verweven met verschillende bestuurlijke organisaties die taken aan GVB hebben uitbesteed.

Deel deze pagina

Aandeelhouders: gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam
De gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam zijn de enige aandeelhouders van GVB Holding NV. De Vervoerregio Amsterdam is medeaandeelhouder met een prioriteitsaandeel. Een prioriteitsaandeel is een aandeel waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden. Vanuit deze rol zijn de aandeelhouders verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de raad van commissarissen en de goedkeuring van voordrachten voor benoeming van de statutaire directie. Ook voor andere belangrijke besluiten is besluitvorming van beide aandeelhouders vereist. De bevoegdheden van de aandeelhouders liggen vast in de statuten van GVB.

Concessieverlener: Vervoerregio Amsterdam
De Vervoerregio Amsterdam is concessieverlener voor het openbaar vervoer in Groot-Amsterdam. GVB Exploitatie BV is als concessiehouder van de vervoerconcessie Amsterdam verantwoordelijk voor de uitvoering. In verband met de onderhandse gunning van de concessie heeft Vervoerregio Amsterdam een bepaalde zeggenschap over GVB Exploitatie BV. Sinds eind 2021 is de Vervoerregio Amsterdam medeaandeelhouder in GVB. Vervoerregio Amsterdam heeft een prioriteitsaandeel in GVB. Hiermee wordt voldaan aan de doorslaggevende zeggenschap in GVB Exploitatie BV.

Opdrachtgever railinfrastructuur: Vervoerregio Amsterdam
De Vervoerregio Amsterdam is opdrachtgever voor alle beheer en onderhoudsactiviteiten van de railinfrastructuur. GVB is opdrachtnemer. In een overeenkomst Asset Management Railinfra Overeenkomst (AMRI) tussen Vervoerregio Amsterdam en GVB Infra BV zijn de afspraken vastgelegd. De Vervoerregio Amsterdam heeft hiermee doorslaggevende zeggenschap over GVB Infra BV. De tram- en metro-infrastructuur is eigendom van de gemeente Amsterdam.

Vervoerregio Amsterdam: ook andere rollen
De Vervoerregio Amsterdam heeft ook andere rollen. Zo keurt de Vervoerregio investeringen in strategische activa (GVB Activa BV) goed en verstrekt ze hiervoor investeringssubsidies. Ook verstrekt de Vervoerregio subsidie voor sociale veiligheid.

Opdrachtgever veerdiensten: gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het instellen van veerdiensten over het IJ en het Noordzeekanaal. GVB Veren BV voert deze in opdracht van de gemeente uit. De aanleg van en het onderhoud aan pontaanlandingen is uitbesteed aan GVB Veren BV.

© GVB may 2024