Trammelant: het lespakket voor brugklassers

De voorlichting bestaat uit een film, een quiz en een presentatie.

Lesmateriaal en voorlichters

De voorlichting bestaat uit een film, een quiz en een presentatie. Aan het einde van de les krijgt elke leerling een stripboek met vragen en een pen mee naar huis. De docent kan de vragen uit het stripboek behandelen met de leerlingen.

GVB levert het benodigde lesmateriaal: twee voorlichters, de film, stripboeken en pennen. Het enige dat de school hoeft te doen, is een lokaal met beamer en computer beschikbaar te hebben

Gedrag in het ov

De week voor de voorlichting wordt gegeven, houdt GVB zo mogelijk controles op vervoerbewijzen en gedrag in het openbaar vervoer rondom de school. Een overtreding levert dan meestal een waarschuwing op. In de week na de ov-les op school, treedt GVB “echt” op bij overtredingen. De GVB-voorlichters komen, desgewenst in overleg met uw school, elk jaar terug om de nieuwe brugklassen de ov-les te geven.

Informatie voor scholen

Trammelant wordt gratis aangeboden door GVB en kan tot drie weken van tevoren worden aangevraagd en geboekt. Via het formulier kunt u een folder of een gesprek aanvragen, een les afspreken of een vraag stellen.

Aanvragen

Aanvraag voorlichting Trammelant

© GVB may 2023