Leesduur 2 minuten

Chroom-6 en lood gevonden in verfmonsters 11G en 12G trams

Bij GVB zijn de afgelopen week verfmonsters genomen op de kop en zijkant van twee oudere trams die in behandeling waren voor levensverlengend onderhoud. De kopmonsters zijn bij GVB standaardprocedure sinds 2016/2017. Het testen van de zijkanten op chroom-6 en lood is nieuw, en is gedaan naar aanleiding van nieuwe inzichten Rijksvastgoeddienst en Prorail.

In de monsters van de twee voertuigen is chroom-6 en ook lood aangetroffen. Als gevolg daarvan zijn alle las-, schuur- en slijpwerkzaamheden aan 11G- en 12G-trams, waarbij deze stoffen vrij kunnen komen, direct stil gelegd. Een uitgevoerde second opinion bevestigde de aanwezigheid van chroom-6 en lood in de verf.

Veiligheidsprotocol

Bij GVB wordt al gewerkt volgens een strikt veiligheidsprotocol dat verschillende beschermingsmiddelen vereist bij bepaalde werkzaamheden. Naar aanleiding van de nieuwe bevindingen gaat GVB nu aanvullend onderzoeken of extra maatregelen getroffen moeten worden om het werk aan de 11G en 12G trams te kunnen hervatten. Er is geen risico voor rijdend personeel en reizigers; chroom-6 en lood zijn ongevaarlijk in vaste vorm (zoals verf).

Eerdere Chroom-6-vondsten bij GVB

De gemeente (MET) vond in 2016/2017 chroom-6 bij de renovatie van de Oostlijn. Daarna is in 2016 en 2017 binnen heel GVB onderzocht waar er chroom-6 aanwezig kon zijn. Destijds bleek dat dit het geval was in de verf op de kop van een 11G-tram. Er werd toen geen chroom-6 aangetroffen op de onderzochte 12G’s. Naar aanleiding van die bevindingen heeft GVB destijds extra beschermingsmaatregelen getroffen en veiligheidsinstructies aangescherpt.

© GVB july 2024