Minder energie per reiziger in 2017
Leesduur 2 minuten

De energie- en klimaatscore van GVB in 2017

Eind maar verzamelen we al onze cijfers voor het jaarverslag. Vanuit MVO en duurzaamheid zijn we benieuwd naar de energie- en CO2- getallen: hebben onze inspanningen en projecten effect?

Ambitie

Voor beide getallen hebben we ambitieuze doelstellingen: in 2025 wil GVB emissieloos zijn (dit betekent geen CO2- uitstoot meer) en in 2030 willen we 35% energie minder gebruiken per reizigerskilometer dan in 2013, oftewel circa 2% per jaar. De stad en in toenemende mate de reizigers, verwachten dit ook van ons.

Grote klappers

De CO2-uitstoot is te beïnvloeden door een paar grote klappers: onze voertuigen niet meer met diesel, maar elektrisch in beweging houden – denk aan de bussen, veren en onze eigen GVB-auto’s. Daarnaast moeten we onze gebouwen niet meer met gas verwarmen, maar elektrisch of met stadswarmte. De energie-efficiëntie kunnen we behalen door enerzijds zuinig te rijden en varen met al onze voertuigen, anderzijds door meer mensen te vervoeren met dezelfde hoeveelheid energie.

En, hoe hebben we het gedaan?

Onze absolute CO2- uitstoot is gedaald, van 29.519 ton naar 29.123 ton. Dit lijkt weinig, maar bedenk dat we ook een reizigersgroei van 6,5% hebben gehad. Dit is dus een prima prestatie. Het vervangen van gasketels in bijvoorbeeld Garage West heeft hier het grootste effect gehad.

De energie-efficiëntie was gemiddeld bij al onze vervoersmiddelen 2,4%, dus ruim boven de gestelde doelstelling. Dit is grotendeels gehaald door reizigersgroei. Sinds 2013 gebruiken we al bijna 17 % minder energie per reizigerskilometer.

© GVB july 2024