Leesduur 3 minuten

Forse reizigersgroei voor GVB in 2017

Amsterdam, 30 mei 2018

GVB heeft vandaag haar jaarverslag over 2017 gepubliceerd. Het vervoerbedrijf van Amsterdam staat er financieel gezond voor en kwam op een positief saldo na belastingen van 3,7 miljoen euro. Ook kon de jaarlijkse subsidie voor de exploitatie opnieuw verder worden verlaagd, met 10,4 miljoen euro. In 2017 maakten fors meer reizigers gebruik van de bussen, metro’s en trams in de hoofdstad; een stijging van 3,5% ten opzichte van 2016. Bij de Amsterdamse veerponten kwam de teller in totaal op 23 miljoen reizigersritten (een stijging van 11%). Vorig jaar vervoerde GVB al een aantal keer meer dan 900.000 reizigers op één dag.

Investeren in toekomstbestendig OV-netwerk
De stad groeit de komende jaren sterk: naar 1 miljoen inwoners in 2030 en naar verwachting 23 miljoen bezoekers in 2025. Algemeen directeur van GVB, Alexandra Van Huffelen: “We hebben een netwerk nodig waar ook echt ruimte is om al deze reizigers comfortabel en op een duurzame, verantwoorde wijze te vervoeren. Hiervoor zijn serieuze investeringen noodzakelijk zowel in materieel en infrastructuur, als in duurzame oplossingen en toekomstbestendige mobiliteitsconcepten. Dit sluit naadloos aan op het komende coalitieakkoord van de gemeente Amsterdam.”

Volle bezetting van het netwerk en stijging reizigerstevredenheid
Afgelopen jaar steeg de reizigerstevredenheid over GVB: met 0,2 punt naar een gemiddelde van 7,6 gemeten in de onafhankelijke OV-Klantenbarometer. Van Huffelen: “Dat is voor ons een uiterst belangrijk signaal. Tevreden reizigers, daar doen we het voor! Afgelopen jaar was ook wat dat betreft een ontzettend spannend jaar, omdat we aan de maximale inzet van onze tram- en metrocapaciteit zitten. We kijken enorm uit naar de komst van de Noord/Zuidlijn. Daarmee wordt een efficiëntere inzet van onze voertuigen over de stad mogelijk, zodat we onze reizigers sneller op hun plek van bestemming kunnen brengen.” Op 22 juli 2018 gaat het nieuwe lijnennet, een integraal aangepast tram- en busnetwerk, inclusief de Noord/Zuidlijn, van start. Dit is een van de grootste veranderingen in het Amsterdamse OV-netwerk tot nu toe.

Financieel gezond
De OV-subsidie wordt komende jaren verder afgebouwd. Van Huffelen: “We liggen financieel op koers. De groei van het aantal reizigers betekent hogere reizigersinkomsten en daarnaast brengen we de kosten omlaag.”

Duurzame partner voor de stad
GVB werkt toe naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering. De vervoerder heeft vorig jaar de CO2-uitstoot verder naar beneden gebracht tot iets meer dan 29 ton; gezien de reizigersgroei een goede prestatie. Met de aanschaf van elektrische bussen en ponten kan in potentie meer dan 95% van de CO2-waarde van het energieverbruik van GVB met groene stroom worden opgewekt en dus zonder werkelijke CO2-uitstoot. In 2018 is GVB gestart met de Europese aanbesteding voor de eerste 31 elektrische bussen (met optie op 69 extra) voor Amsterdam, met bijbehorende laadinfrastructuur. Naast de ‘groene’ tak van duurzaamheid, zet GVB zich ook in voor sociaal werkgeverschap. In 2017 vervulden we 11 Participatiewet-banen. Hiermee zijn nu in totaal 28 plaatsingen gerealiseerd.

Jaarverslag in detail
Het volledige GVB jaarverslag 2017 staat vanaf vandaag online via jaarverslag.gvb.nl of via over.gvb.nl.

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit bericht kun je contact opnemen met GVB Mediarelaties, telefoonnummer 020-460 5885 of [email protected].

© GVB april 2024