De bus, tram en metro bij station Sloterdijk - Foto: Jolanda Fisser
Leesduur Minder dan een minuut

Rectificatie van berichtgeving over de heer ir. J.G. Kroon, voormalig algemeen directeur GVB

GVB heeft kennisgenomen van het arrest van het Gerechtshof Den Haag. GVB is hierbij veroordeeld tot het plaatsen van de rectificatie hieronder.

De heer ir. J.G. Kroon was van 1 januari 2002 tot 1 mei 2010 algemeen directeur van GVB. In het voorjaar van 2012 publiceerde De Telegraaf enkele artikelen waarin een aantal veronderstelde fraudes en vermeende onregelmatigheden werden beschreven binnen GVB. Op grond van het in opdracht van de RvC door het accountantsbureau BDO uitgevoerde forensisch onderzoek heeft de RvC medio 2012 met betrekking tot (het functioneren van) de directie waaronder de heer Kroon conclusies getrokken, zoals die onder andere medio 2013 zijn gepubliceerd in het Jaarverslag van GVB Holding NV 2012.

Het Gerechtshof Den Haag heeft bij arrest van 28 mei 2024 geoordeeld dat de getrokken conclusies onrechtmatig zijn jegens de heer Kroon voor zover daarin wordt geconcludeerd dat er structureel sprake is geweest van bestuurlijk gedrag dat niet voldoet aan de regels van ‘good governance‘ voor wat betreft aspecten van integriteit, rechtmatigheid, doelmatigheid en verantwoordelijkheid. Derhalve is het GVB veroordeeld om dit te rectificeren en om door de heer Kroon geleden immateriële en materiële schade te vergoeden.

© GVB july 2024