Leesduur Minder dan een minuut

GVB Bus voldoet aan status Systeemtoezicht

GVB is met het busbedrijf het eerste OV-bedrijf in Nederland dat de status van Systeemtoezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft verworven. Dit is op donderdag 13 oktober 2017 door beide partijen bekrachtigd met een handhavingsconvenant.

Systeemtoezicht

Bij Systeemtoezicht gaat het om het toezicht op systemen, processen en methoden die gericht zijn op het borgen van de naleving van de eisen die de wet ons voorschrijft om onze taak als personenvervoerder uit te mogen voeren. Het gaat hierbij om de Arbeidstijdenwet, de Wet personenvervoer en de arbeidsomstandighedenwet. De ILT is de instantie die controleert of deze wet- en regelgeving nageleefd wordt.

Vertrouwen

Het uitgangspunt van de Inspectie is om het toezicht efficiënter en effectiever te maken, en waar mogelijk op afstand uit te voeren. Bedrijven worden aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid voor naleving van wet- en regelgeving, veiligheid en duurzaamheid. Door middel van de status Systeemtoezicht kan GVB nu zelf rapporteren aan de Inspectie, en aangeven wat goed gaat of verder verbeterd moet worden. De Inspectie voert dan ook geen onverwachte controles meer uit. Beide partijen gaan dus op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken.

© GVB may 2024