Leesduur Minder dan een minuut

Herbenoeming algemeen directeur Alexandra van Huffelen

Alexandra van Huffelen is op 20 december 2017 door de aandeelhouder, de gemeente Amsterdam, herbenoemd als algemeen directeur van GVB. De herbenoeming geldt voor een periode van vier jaar, met ingang van 1 juni 2018.

De Raad van Commissarissen is blij dat Alexandra van Huffelen de komende jaren haar kennis en ervaring blijft inzetten voor GVB.

Op verzoek van Alexandra van Huffelen en in afstemming met de Raad van Commissarissen is afgesproken om de bezoldiging van Alexandra van Huffelen per 1 juni 2018 aan de WNT-II-norm aan te passen. De bezoldiging is in lijn met het Beloningsbeleid Deelnemingen van de gemeente Amsterdam uit 2016 en het Beloningsbeleid van GVB Holding NV uit 2017.

© GVB june 2024