Leesduur 2 minuten

(Her)benoeming leden Raad van Commissarissen GVB

Onze aandeelhouder heeft op 22 december 2021 tijdens de algemene vergadering Elfrieke van Galen, voorzitter van de RvC, herbenoemd als lid van de RvC voor vier jaar. Petra de Ruiter is benoemd als nieuw lid van onze raad van commissarissen (RvC). Zij is benoemd voor vier jaar.

Elfrieke van Galen

Elfrieke van Galen (1961) is herbenoemd tot december 2025. Zij maakt sinds eind 2017 deel uit van de RvC. Elfrieke van Galen heeft zich de afgelopen jaren als commissaris enorm ingezet en heeft een grote betrokkenheid bij GVB. Zij heeft veel ervaring in de transportsecotr op het vlak van mobiliteit en duurzaamheid. Ook beschikt zij over veel deskundigheid op het terrein van Publieke Private Samenwerking. Gezien haar huidige functie en diversiteit aan nevenfuncties heeft zij brede maatschappelijke ervaring en goed oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Petra de Ruiter

Petra de Ruiter (1969) is COO bij Transavia. Zij is in die rol verantwoordelijk voor alle Operationele afdelingen: zoals bijvoorbeeld Cabin Crew, Technische dienst en het Call center. Zij is benoemd vanwege haar deskundigheid en ervaring in digitalisering in de transportsector en kennis van publiek-private-samenwerking. Met de digitaliseringsopgave van GVB, bijv. barcode/EMV, MaaS, gebruik van data, reisinformatie, OV-chipkaart, voertuigarchitectuur, verwacht de RvC dat zij zeer relevante kennis en ervaring voor GVB inbrengt.

© GVB january 2022