Leesduur 2 minuten

(Her)benoeming leden raad van commissarissen GVB

De algemene vergadering van aandeelhouders van GVB heeft op 16 december 2020 tijdens een algemene vergadering Dirk Anbeek en Peter Meijer benoemd en Albert Bruins Slot herbenoemd als lid van de raad van commissarissen (RvC) van GVB Holding NV.

Dirk Anbeek en Peter Meijer

GVB is verheugd dat Dirk Anbeek (1963) en Peter Meijer (1953) zijn toegetreden tot de RvC van GVB Holding NV. Dirk Anbeek en Peter Meijer zijn benoemd voor een termijn van vier jaar.

Dirk Anbeek

Dirk Anbeek is CEO van Landal Greenparks. Hij heeft een financiële achtergrond (bedrijfseconoom en registercontroller). Een groot deel van zijn carrière heeft hij in financiële functies gewerkt bij onder meer Ahold en Wereldhave. Dirk Anbeek is benoemd vanwege zijn deskundigheid op het terrein van financiële, strategische en bedrijfseconomische aangelegenheden. Ook zijn ervaring met klantcontact en -beleving wordt als toegevoegde waarde gezien.

Peter Meijer

Peter Meijer was gedurende ruim 20 jaar adviseur van de Ondernemingsraad van GVB. Hij is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad. Peter Meijer heeft ruim 300 ondernemingsraden bijgestaan in reorganisaties, fusies, overnames en arbeidsvoorwaardelijke zaken. Ook is hij bij meerdere OV-bedrijven als adviseur betrokken geweest. Hij heeft hierdoor veel OV-kennis, waaronder over de assets- en infrastructuurkant.

Albert Bruins Slot

Albert Bruins Slot (1955) is herbenoemd voor een derde termijn van zes en een halve maand. Zijn derde termijn duurt tot 1 juli 2021. Hij maakt sinds 2012 deel uit van de RvC en is tevens voorzitter van de auditcommissie. De reden voor herbenoeming volgt doordat GVB zich momenteel met de toekomstige concessie, een grote wijziging in de OV-governance en de gevolgen van het coronavirus in een spannende periode bevindt. Gelet op de opgave waar GVB op dit moment voor staat en door het vertrek van twee (van de vijf commissarissen) dreigt veel concessiekennis verloren te gaan. Om die reden is hij herbenoemd voor een periode van zes en een halve maand.

© GVB june 2024