Leesduur 2 minuten

(Her)benoeming leden Raad van Commissarissen

Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van GVB is Elfrieke van Galen benoemd en Sigrid van Aken herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van GVB Holding NV.

Elfrieke van Galen

GVB is verheugd dat Elfrieke van Galen (1961) is toegetreden tot de RvC van GVB Holding NV. Zij zal in haar functie van commissaris ook onderdeel uitmaken van de Audit Commissie van GVB. Elfrieke van Galen is benoemd voor een termijn van vier jaar. Van Galen is partner van The Rock Group BV en vervult daarnaast onder meer enkele nevenfuncties (Ymere, Arcadis, Meerlanden).

Na een langjarige carrière bij KLM onder meer als managing director van KLM Cityhopper, CEO KLM UK en senior vicepresident van social corporate responsibility, is Elfrieke van Galen momenteel partner bij The Rock Group BV. Dit adviesbureau richt zich erop om organisaties behulpzaam te zijn bij de transitie naar een eerlijke, duurzame economie en samenleving.

Herbenoeming Sigrid van Aken

Tijdens dezelfde vergadering is Sigrid van Aken (1970) herbenoemd voor een tweede termijn. Zij maakt sinds 2013 deel uit van de RvC en is tevens voorzitter van de Remuneratiecommissie en voorzitter van de Selectie- en Benoemingscommissie.

Samenstelling RvC

De huidige RvC van GVB bestaat nu uit: Hans Bakker (voorzitter), Sigrid van Aken, Albert Bruins Slot Dave del Canho en Elfrieke van Galen.

© GVB may 2024