Leesduur 3 minuten

Jaarverslag 2023: Meer reizigers en beter financieel resultaat dan verwacht

Voor GVB is 2023 in financiële zin beter verlopen dan we hadden voorzien, ondanks veel onzekerheden. Geopolitieke en economische ontwikkelingen gecombineerd met hoge inflatie dreven de prijzen van energie en materieel op. Ook schaarste op de arbeidsmarkt en het stoppen van post-coronasteun van de rijksoverheid hadden hun weerslag op onze organisatie.

Gelukkig zijn de reizigers in groten getale teruggekomen. Nog steeds gebruikt de forens vanwege het hybride werken het ov minder dan voorheen, maar andere reizigersgroepen, zoals toeristen en dagjesmensen, compenseren dit flink. Ook het grotere reisgemak, met bijvoorbeeld de betaalpas, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.

Om deze video te bekijken moet je eerst onze cookies accepteren

Accepteer onze cookies

GVB jaarverslag 2023

 

Lees het volledige jaarverslag van GVB over 2023

Uitval door personeelstekort

Tegelijkertijd beseffen we dat we onze reizigers niet altijd optimaal hebben bediend. Vooral door personeelstekorten en door uitval van materieel hebben we niet alle dagen de volledige dienstregeling kunnen rijden. Ook de reisinformatie is niet altijd optimaal geweest, met name bij verstoringen. De klanttevredenheid in 2023 bleek desalniettemin vrijwel gelijk aan 2022, en daar zijn we trots op.

Net als in de rest van sector had GVB last van een hoog ziekteverzuim. Op diverse vlakken is hier actie op ondernomen, onder meer met een gerichte (preventie)aanpak en -training. Het verzuimprobleem hangt nauw samen met de werkdruk voor de medewerkers. Daarom is er een verdiepingsonderzoek uitgevoerd om de oorzaken te achterhalen en erachter te komen wat we concreet kunnen aanpakken. Bij een aantal afdelingen hebben doorgevoerde gerichte maatregelen al tot een daling van verzuim geleid, maar nog niet bij alle afdelingen.

Werving geïntensiveerd

De arbeidsmarkt was in 2023 onveranderd krap en daar had GVB ook veel last van. Om aan voldoende rijdend en technisch personeel te komen, hebben we onze wervingsinspanningen fors geïntensiveerd. Ondanks deze intensiveringen is het ons niet gelukt om in 2023 voldoende personeel te werven om te voorkomen dat we een dienstregeling zonder afschalingen konden uitvoeren. Met de vakbonden is er een nieuwe cao afgesloten. Deze biedt de GVB’ers loonstijgingen en daarmee koopkrachtreparatie. Dit past bij onze ambitie als goed werkgever.

Het financieel resultaat is eind 2023 beter dan verwacht. Aan het begin van 2023 voorzagen we nog een fors tekort op de exploitatie. Maar door een aantal gerichte ingrepen en de hogere reizigersopbrengsten kon GVB Holding NV het verslagjaar afsluiten met een resultaat rond de nullijn.

GVB zet zich in voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. We zijn dan ook blij dat we dit – naar het er nu uitziet – voor lange tijd kunnen blijven doen. Samen met de Vervoerregio Amsterdam zijn we gestart met de voorbereiding van een nieuwe inbesteding van de concessie. Het is de verwachting dat de nieuwe concessie eind 2024 ingaat.

GVB dankt alle reizigers die voor ons hebben gekozen om in Amsterdam naar de plek van hun bestemming te gaan. Voor hen doen we het.

© GVB june 2024