Leesduur 4 minuten

Klimaatakkoord gebruiken om mobiliteit duurzamer te maken

Het kabinet presenteerde vandaag het Klimaatakkoord. NS, GVB en branchevereniging OV-NL zien dat er belangrijke stappen zijn gezet om de mobiliteit duurzamer te maken. Het openbaar vervoer speelt hier een belangrijke rol in door betere spreiding, het verduurzamen van woon-werkverkeer en 75 miljoen voor extra fietsenstallingen.

1000 werkgevers halveren CO2 uitstoot woon-werkverkeer voor 2030

In aanloop naar de Klimaattop van Parijs zijn Natuur & Milieu, VNO-NCW, het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en NS de coalitie Anders Reizen gestart. Dit is inmiddels uitgegroeid tot 45 grote werkgevers die de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer van alle medewerkers wil halveren voor 2030. In het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om het aantal aangesloten bedrijven te laten groeien naar 1000 bedrijven. Tevens komt er een normering van werkgevers met meer dan 100 werknemers op dit vlak.

OV-afspraken over woon-werkverkeer nieuwe normaal

Roger van Boxtel van de NS: “ABN AMRO geeft nieuwe medewerkers tegenwoordig standaard een ov-jaarkaart, PwC vervangt vliegreizen onder de 500 kilometer zo veel mogelijk door treinreizen en Arcadis en VodafoneZiggo verhuisden naar een locatie met uitstekende OV-verbindingen. Deze afspraken over woon-werkverkeer moet de nieuwe normaal worden voor bedrijven.” Deze beweging wordt ondersteund door de transitie om te gaan betalen naar gebruik. De Mobiliteitsalliantie, waar NS, GVB en OV-NL onderdeel vanuit maken, pleitte eerder voor naar betalen naar gebruik als één van de pijlers van het onlangs gepresenteerde Deltaplan Mobiliteit.

Meer zero emissie-bussen, waterstofinnovaties en betere spreiding in de spits

In het Klimaatakkoord staan concrete zaken die relevant zijn voor de ov-sector. Alexandra van Huffelen, directeur GVB: “Er komen meer zero emissie zones in meer steden en er is aandacht voor duurzaamheid in de ov-sector, zoals zero emissie bussen en waterstofinnovaties. Al deze zaken helpen voor een duurzame en zorgeloze reis van deur tot deur.” Met dit akkoord wordt door de Rijksoverheid ook definitief de beweging gemaakt naar anders betalen en beprijzen voor mobiliteit voor alle modaliteiten. Dat is goed om met elkaar in beweging te blijven.

Reizen randen hyperspits aantrekkelijk maken

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat de Rijksoverheid en NS voorstellen uitwerken voor pilots om het gebruik van de trein beter te spreiden, onder andere door het reizen aan de randen van de hyperspits financieel aantrekkelijker te maken voor reizigers. Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe treinreizigers in de spits. Dit kan in combinatie met ook andere pilots voor het spits spreiden op drukke trajecten. Eerdere experimenten in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Arnhem Nijmegen die aangepaste les- en collegetijden hebben doorgevoerd, hadden zeer positieve resultaten.

75 miljoen euro extra voor fietsenstallingen

Om automobilisten te verleiden vaker gebruik te maken van het OV moet de hele deur-tot-deur reis vlot verlopen. Investeren in meer fietsenstallingen bij stations is daarom broodnodig, zo pleitten NS, GVB en andere maatschappelijke organisaties zoals de Fietsersbond eerder. De komende jaren dreigt echter een tekort aan het aantal fietsplekken bij OV-knopen en stations. Pedro Peters van OV-NL: “Wij zijn erg blij dat het kabinet in dit akkoord 75 miljoen euro extra uitrekt voor fietsenstallingen bij OV-knooppunten. Een slimme investering aangezien bijna 50% van de dagelijkse (trein)reizigers op de fiets naar het station komt.” Sinds 2000 zijn er 450.000 plekken gerealiseerd. Op dit moment zijn er circa 100.000 tot 150.000 extra fietsplekken in aanbouw. Er zijn nog 150.000 extra nodig om volledig in de behoefte van de reiziger te voorzien.

Lange termijn investeringen en vergroten spoorcapaciteit nodig

Wat alle partijen betreft is meer nodig om het openbaar vervoer duurzamer te maken dan het Klimaatakkoord. Hiervoor moet tot 2040 flink geïnvesteerd worden om de capaciteit van het OV in Nederland te vergroten. Pedro Peters: “Alles hangt met elkaar samen. Het terugdringen van het klimaatprobleem maar ook het bereikbaar houden van Nederland, van de binnensteden én het verbeteren van luchtkwaliteit.”

© GVB april 2024