Leesduur 2 minuten

Samen strijden tegen plastic zwerfafval

Zowel op de aanlandplekken en de constructie van de aanleghaak van de ponten als in het water liggen grote hoeveelheden peuken en ander zwerfafval. Ondanks de aanwezigheid van (grote) afvalbakken bij de aanlandplekken vinden veel mensen het te lastig om deze te gebruiken.

Daarom is er in samenwerking met Plastic Soup Foundation, gemeente Amsterdam en Wereld Natuur Fonds een posteractie bedacht om mensen hierop te attenderen. Er hangen posters in de IJveren en de digitale versie van de poster is te zien op de schermen achter het centraal station.

Slecht voor mens en dier

Peuken en ander plastic zwerfafval vervuilen in ernstige mate de openbare ruimte, zowel op het land als in het water. Het filter van een peuk bestaat voor het grootste deel uit plastics. Het kan 25 jaar duren om af te breken in vele miljoenen microplastics. Deze microplastics komen dan in het grondwater en de wateren terecht. Dit is schadelijk voor de ecologie, het leven in het water, en de gezondheid van mens en dier. Vissen krijgen zo namelijk heel veel plastics binnen. En zolang de mens vis blijft eten, komen er zo ook microplastics in ons lichaam terecht.

Dus gooi jouw peuk en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbak op de kade en niet op de grond of in het water. Zo maken we samen Amsterdam plastic zwerfafvalvrij. Goed voor jouw gezondheid en voor het leven in het water!

© GVB april 2024