Leesduur 4 minuten

Stabiel presterend GVB pleit voor meer investeringen in materieel en infra

GVB haalde in 2016 een positief resultaat van 8,6 miljoen euro uit de operationele bedrijfsvoering, terwijl de subsidie voor het OV in de hoofdstad weer verder terugliep. GVB vervoerde afgelopen jaar opnieuw meer reizigers dan een jaar eerder: 233,6 miljoen, 2,9 procent meer dan in 2015. Onder de streep boekte GVB een nettoverlies van 7,2 miljoen euro. Dit kwam door een eenmalige voorziening van bijna 19 miljoen euro voor extra onderhoud aan de Combino-trams. Deze trams zijn na 15 jaar halverwege hun normale levensduur, maar extra onderhoud bleek helaas noodzakelijk om een aantal onverwachte technische mankementen te herstellen. Ondanks de tegenvaller keert GVB 3,3 miljoen euro dividend uit aan de gemeente Amsterdam, die honderd procent van de aandelen bezit.

Goede reizigerswaardering

Reizigers waardeerden GVB in 2016 gemiddeld met een 7,4, zo bleek uit de jaarlijkse, onafhankelijke OV-Klantenbarometer. Een acceptabele score volgens GVB want het inspelen op de toenemende drukte in de stad in combinatie met de vele bouwwerkzaamheden maken het verlenen van excellente dienstverlening aan reizigers steeds uitdagender. Vanzelfsprekend is het de ambitie van GVB om elk jaar een hoger rapportcijfer te halen.

Minder afhankelijk van subsidie

GVB kreeg in 2016 een exploitatiesubsidie van 40,9 miljoen euro, een jaar eerder was dit nog 73,6 miljoen euro. De komende jaren zal de subsidie nog fors verder teruglopen. Volgens Alexandra van Huffelen, algemeen directeur van GVB, laat het jaarresultaat zien dat GVB op koers ligt om steeds minder afhankelijk te zijn van subsidie. ‘Behalve extra inkomsten uit reizigersgroei, realiseren we kostenbesparingen in de eigen bedrijfsvoering. Ook richt GVB het lijnennet elk jaar zo efficiënt mogelijk in om het openbaar vervoer ten goede te laten komen aan zoveel mogelijk mensen. Voor reizigers kan dit tot gevolg hebben dat hun vaste halte of route wijzigt’, aldus Van Huffelen. Volgend jaar verandert het lijnennet ingrijpend. Mede dankzij de komst van de Noord/Zuidlijn verbetert de OV-reis in Amsterdam voor 80 procent van de reizigers. Slechts 4 procent van de reizigers zal vaker moeten overstappen.

Investeren

Van Huffelen waarschuwt dat zonder extra investeringen in infrastructuur en materieel de metropoolregio Amsterdam op den duur onbereikbaar wordt. ‘Een ongeluk op de A10 zorgt steeds vaker voor verkeersinfarcten tot aan het Leidseplein. Dat lossen we alleen op met meer OV in de stad. En met minder auto’s.’ GVB dringt er bij de gemeente en de vervoerregio op aan om tijdig voldoende tram en metro materieel aan te schaffen om tegemoet te komen aan de groei van de stad en het aantal reizigers. Met de gemeente is een studie gedaan naar de aanleg van een nieuw metronetwerk in de hoofdstad. Ook hier moet de gemeenteraad snel een besluit over nemen, benadrukt de topvrouw van GVB.

Innovatie

Om de innovatie in het OV verder te stimuleren en een naadloze deur-tot-deurreis voor reizigers te faciliteren, is het volgens Van Huffelen belangrijk dat het Rijk, naast extra geld voor infrastructuur, de huidige regelgeving in het OV moderniseert. De verschillende OV-concessies in de Randstad moeten beter op elkaar aansluiten en verder integreren met andere vormen van deelvervoer, zodat men in de Randstad altijd binnen een uur op de plek van bestemming kan zijn.

Duurzaamheid

GVB levert de komende periode een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam. Met de gemeente is eerder een duurzaamheidsconvenant gesloten waarin is afgesproken dat GVB in 2025 de gehele busvloot heeft vervangen door zero emissie bussen. Ook de veerponten van GVB zijn volgens deze afspraken zo snel mogelijk uitstootvrij. GVB heeft 100 procent van haar CO2-uitstoot als gevolg van elektriciteitsverbruik in 2016 vergroend met groene stroom op basis van windenergie, deels Nederlands en deels Europees. Daarmee is de aan GVB toe te kennen CO2-emissie voor het elektriciteitsverbruik gelijk aan nul. In 2016 is afgesproken dat GVB jaarlijks 2 procent energiebesparing realiseert. Dit moet leiden tot een besparing van 35 procent in 2030 ten opzichte van 2013. Per reizigerskilometer gemeten, heeft GVB de afgelopen jaren een forse daling van het energieverbruik laten zien. Voor Bus is het verbruik per gereden reizigerskilometer 16,8 procent lager dan in 2013. Voor Tram is het verbruik per gereden reizigerskilometer zelfs 18,8 procent lager dan in 2013. Bij Metro bedraagt deze besparingsratio ten opzichte van 2013 10,6 procent.

Gelijktijdig met het financiële jaarverslag publiceert GVB een maatschappelijk jaarverslag. Hoewel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een intrinsieke vanzelfsprekendheid is voor GVB is expliciete verantwoording hierover afleggen betrekkelijk nieuw. In het verslag wordt ingegaan op de geleverde inspanningen en resultaten op bijvoorbeeld uitstootvrije bussen en veren, energiebesparing, de Participatiewet en het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven in 2016.

© GVB june 2024