Leesduur 3 minuten

Start aanbesteding elektrische bussen

Vanaf 2020 rijden in Amsterdam de eerste elektrische GVB bussen. De lijnen 15, 22 en 36 krijgen de primeur. De elektrische bussen worden opgeladen door middel van Opportunity Charging (stilstaand opladen). De gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en GVB zetten hiermee een belangrijke stap op weg naar uitstootvrij openbaar vervoer in Amsterdam en schonere lucht voor bewoners en bezoekers van de stad.

GVB start vandaag de Europese aanbesteding om de eerste 31 elektrische bussen (met optie tot 69 extra) op basis van Opportunity Charging, met bijbehorende laadinfrastructuur, voor Amsterdam te kopen. De elektrische bussen vervangen de capaciteit van 28 Citaro dieselbussen en moeten vanaf 2020 instromen. De nieuwe bussen worden ingezet op de lijnen 15, 22 en 36. Het openbaar vervoerbedrijf zet hiermee, samen met partners gemeente Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam, een belangrijke eerste stap in het uitstootvrij maken van het busvervoer in de hoofdstad.

Stilstaand laden

Voor Amsterdam zijn twee systemen onderzocht die inpasbaar en haalbaar lijken. In Motion Charging (IMC) en Opportunity Charging (OC). Voor deze eerste lichting volledige uitstootvrije (zero-emissie) bussen is gekozen voor de techniek van Opportunity Charging. Bussen met deze techniek laden hun batterijen stilstaand op in de garage, en worden tussentijds bijgeladen via een laadhub. Deze techniek is voor de termijn waarop de bussen nodig zijn, haalbaar, betaalbaar en inpasbaar voor Amsterdam. Dit wil niet zeggen dat OC de standaard wordt voor elektrische bussen in Amsterdam. Bij elke nieuwe lichting wordt opnieuw bekeken wat de meest wenselijke en haalbare variant is voor de stad.

Lijn 15, 22 en 36

De nieuwe elektrische bussen worden ingezet op lijnen 15, 22 en 36 (eindpunt Sloterdijk). Station Sloterdijk wordt de zogenaamde ‘laadhub’ waarbij het batterijpakket van de bussen door middel van een snellader bijgeladen wordt. GVB Garage West fungeert als nachtstalling waarbij het batterijpakket door middel van een langzaamlader geladen wordt. Door met deze lijnen te rijden, kan gebruik gemaakt worden van één laadhub, en daarnaast rijdt lijn 22 over de Prins Hendrikkade. Dit is het knelpunt in de stad waar de wettelijk toegestane grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden overschreden.

Terugdringen CO2-uitstoot

Het gehele project inclusief de aanschaf van deze eerste lichting elektrische bussen wordt gerealiseerd en gefinancierd door Vervoerregio Amsterdam, GVB en Gemeente Amsterdam. Ze werken nauw samen om zo snel mogelijk uitstootvrije bussen te introduceren in Amsterdam om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. De CO2-uitstoot wordt teruggedrongen en het is een belangrijke volgende stap in het verder verduurzamen van het OV. Daarmee wordt invulling gegeven aan het coalitieakkoord 2014 en duurzaamheidsconvenant tussen GVB en gemeente van 15 april 2015.

© GVB may 2024