Leesduur 3 minuten

Vervangen trambaan Rijnstraat en Van Woustraat

Tussen 29 april en 17 juni vervangt GVB de tramsporen en het onderliggende betonbed in het zuidelijke deel van de Van Woustraat en het noordelijke gedeelte van de Rijnstraat. De eerste voorbereidende werkzaamheden hiervoor starten morgen.

Uitdagende klus

Het gaat om een uitdagende klus, vertelt projectleider Peter de Vos: “We vervangen ruim een kilometer spoor in zeven weken tijd. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er regelmatig 24 uur per dag en 7 dagen in de week gewerkt.” Eerder is al een ander deel van de Van Woustraat aangepakt en nu is dit deel aan de beurt. De kwaliteit van de tramsporen en het onderbed voldoet niet meer om nog langer veilig en comfortabel te blijven rijden.

24-uur per dag

Er wordt meerdere malen 24 uur per dag gewerkt en bewoners, ondernemers en het verkeer merken dit. Het meeste werk dat geluidshinder veroorzaakt, wordt overdag en in de avond uitgevoerd. Peter: “Helaas ontkomen we er niet aan om bepaald werk in de nacht te doen. Daarover informeren we de buurt zo goed mogelijk.” Ook al beseffen we dat zeven weken geen geringe periode is. Toch is de aanpak van GVB ‘kort en hevig’ om de overlast voor de buurt zo kort mogelijk te houden.

Afsluiting tram- en rijbaan

Om het werk uit te voeren zijn de tram- en rijbaan voor het verkeer ‘stad uit’ (van noord naar zuid) afgesloten tussen de Lutmastraat en de Vrijheidslaan. Peter: “De ruimte is eigenlijk nog steeds behoorlijk krap om ons werk uit te voeren. We hebben een kant van de straat nodig voor onze bouwvoertuigen en de opslag van materialen.”

Tram 4 rijdt een andere route

Tram 4 rijdt een andere route van maandag 29 april tot maandag 10 juni 05.00 uur. “Wanneer de tram niet elke paar minuten door ons werk heen rijdt, kunnen we meters maken. Anders hadden we deze klus nooit in zeven weken tijd in kunnen plannen, vertelt Peter.”

Hoe lang gaat de trambaan straks mee?

Dit is afhankelijk van verschillende factoren. Wanneer er veel trams over het traject rijden en er rijden hierop ook bussen en taxi’s, dan gaat de trambaan minder lang mee. Hetzelfde geldt voor trajecten met wissels en bochten. Peter: “Op dit deel gaat het om een recht stuk, dus de tramsporen gaan relatief lang mee. De komende vijftien jaar komen we hier het spoor in principe niet vervangen. Onderhoud vindt natuurlijk wel regelmatig plaats, maar hiervoor hoeven we geen hele weg af te sluiten.”

Meer informatie

Vanaf 1 mei is er elke woensdagochtend op de kruising van 09.00 tot 10.00 uur een inloopspreekuur in de GVB-keet (ter hoogte van de J. Israëlskade). Voor overige vragen kan men contact opnemen met de klantenservice van GVB. Kijk voor meer informatie op gvb.nl/1134 en houd deze website in de gaten voor updates!

Tip

Stichting Heen en Weer brengt mensen die minder mobiel zijn in een elektrisch autootje van a naar b in De Pijp, en Rivierenbuurt voor €1,- per ritje. Zie hiervoor www.stichtingheenenweer.nl

© GVB june 2024