Plangebied OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer
Leesduur 2 minuten

Praat mee over de toekomst van het OV tussen Amsterdam en Haarlemmermeer

Bericht van de projectorganisatie OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer

De gebieden rond Amsterdam en Haarlemmermeer zijn aantrekkelijk en veelzijdig voor ruim 2,4 miljoen inwoners. Het aantal (internationale) reizigers groeit. En tot 2050 verwachten we 325.000 nieuwe woningen én bedrijven die zich willen vestigen in de regio. Dat maakt dat er in het OV moet worden geïnvesteerd om het gebied in de toekomst internationaal, nationaal en regionaal bereikbaar te houden. Maar hoe doen we dat? Daarvoor is al onderzoek gedaan en er zijn nu kansrijke oplossingen waarover we u graag willen informeren tijdens informatiebijeenkomsten en waarop u nu kunt reageren.

Reageren op de ontwerp-NRD tot en met 7 mei 2024

Tijdens het vooronderzoek zijn meer dan 30 mogelijke oplossingen onderzocht. Hieruit zijn vijf kansrijke oplossingsrichtingen gekomen. Het vooronderzoek en de oplossingsrichtingen staan beschreven in de ontwerp-Notitie Reikwijdte Detailniveau (ontwerp-NRD). In deze notitie staat ook beschreven hoe het milieuonderzoek gaat plaatsvinden. De projectorganisatie OV-verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer is benieuwd naar wat u ervan vindt. Het kan zijn dat u een idee heeft waar het projectteam nog niet aan heeft gedacht. Daarom kunt u tot en met dinsdag 7 mei een reactie geven op de ontwerp-NRD. U dient dan een zienswijze in. Hoe u dit moet doen, staat op www.platformparticipatie.nl/ovamsterdam-haarlemmermeer. Daar kunt u ook de ontwerp-NRD downloaden.

Informatiebijeenkomsten op 9 en 11 april 2024

U bent van harte welkom om met elkaar kennis te maken tijdens een van de informatiebijeenkomsten op dinsdag 9 en donderdag 11 april. Wij informeren u dan uitgebreid over het project en de inspraakprocedure. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Meer informatie en aanmelden via Informatiebijeenkomsten april – OVAH (ovamsterdamhaarlemmermeer.nl).

Vragen of contact leggen

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht, stuur een e-mail naar [email protected]. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief.

© GVB july 2024