Metro 52 op Centraal Station richting Noord
Leesduur 2 minuten

GVB tarieven blijven gelijk in 2024

Onze tarieven gaan in 2024 niet omhoog dankzij extra steun vanuit het Rijk. Eerder dit jaar werd bekend gemaakt dat landelijk de tarieven voor het openbaar vervoer met 11,72% omhoog zouden gaan vanaf 1 januari 2024. Dit bericht veroorzaakte terecht publieke verontwaardiging. De decentrale overheden hebben vervolgens in een open brief aan het Rijk afstand genomen van de op stapel staande tariefsverhoging voor 2024. Met succes. De roep voor betaalbaar openbaar vervoer is door de politiek opgepakt met de motie Bikker waarin structureel 300 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld aan openbaar vervoer voor heel Nederland.

Motie Bikker

De motie Bikker zorgt ervoor dat we de stijgende kosten voor personeel, materieel en brandstof niet bij onze reizigers hoeven neer te leggen. Zij betalen volgend jaar hetzelfde voor hun OV-reis als in 2023. Ook in de jaren na 2024 wordt de prijsstijging van 11,72% niet doorgevoerd. Hiervoor blijft het Rijk financiële middelen beschikbaar stellen. Tarieven kunnen dan wel meestijgen met de inflatie.

0% tariefsverhoging

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio stelt jaarlijks de tarieven vast. Dat doet zij op basis van voorstellen die door de vervoerders in de regio Amsterdam zijn ingediend. GVB, Connexxion en EBS hebben voor de concessies Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland op verzoek van de Vervoerregio voorstellen ingediend met als uitgangspunt 0% tariefstijging ten opzichte van 2023.

Meer informatie ov-tarieven

Voor een compleet overzicht van onze producten en prijzen voor 2024 kan je HIER TERECHT.

Landelijke Tarief Index (LTI)

Hoe komen de tarieven voor het OV tot stand? Normaal gesproken worden de tarieven geïndexeerd met de Landelijke Tarief Index (LTI). Deze komt tot stand door een weging van de loon-, energiekosten- en inflatieontwikkeling. Zo lopen de tarieven enigszins mee met de ontwikkeling van de kosten van de vervoerbedrijven. Het is dus niet dat de vervoerders hierdoor meer overhouden. Voor 2024 gaat deze indexatie niet op door de extra steun vanuit het Rijk.

 

© GVB may 2024