Directieteam

GVB Holding NV wordt bestuurd door 7 directieleden.

Deel deze pagina

Bestuur en besluitvorming

De vennootschap wordt bestuurd door het directieteam dat bestaat uit 7 leden: naast de 2 statutaire directeuren zijn ook 5 directeuren lid van het directieteam.

Organisatiestructuur

Statuten

De statuten (pdf) geven onder meer regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het Directiereglement (pdf).

Procuratie

Het Aanhangsel procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap.

Claudia Zuiderwijk

algemeen directeur (benoemd per 1 oktober 2020)

Aandachtsgebieden: Concernsecretariaat, Corporate Communicatie, Strategie & MVO

Nevenfuncties:
– Lid van de Raad van Commissarissen Tata Steel Nederland NV

Els de Groot

financieel directeur ad interim (benoemd per 1 april 2024)

Aandachtsgebieden: Concern Control, Concernadministratie, Inkoop, Activa BV, Facilitair Bedrijf, Risicomanagement, Compliance & Integriteit, Juridische Zaken, Privacy, Functionaris Gegevensbescherming, Interne Audit

Nevenfuncties:
– Verbonden als gastdeskundige aan de Adviesraad Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie (AMVI)
– Lid van de Adviesraad van het Agentschap van de Generale Thesaurie

Ramon Rippens

directeur Operatie

Aandachtsgebieden: Bus, Tram, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service & Veiligheid

Paul Carstens

directeur Techniek

Aandachtsgebieden: Railinfrabedrijf (RIB), Railmaterieel, Materieel bestellingen en Veiligheid

Richard Leurs

directeur ICT & Digitalisering

Aandachtsgebieden: IT Governance, IT Operatie, IT Commercie, IT Infra, Informatiebeveiliging (CISO), APP

Ellen Swinkels

directeur Commercie

Aandachtsgebieden: Marketing & Vervoerontwikkeling, Verkoop & Service, Reizigerscommunicatie, Concessiebeheer, Verkeersregie

Peter Buisman

directeur HR

Aandachtsgebieden: HR, Arbeidsjuridische zaken, Arbodienst, Werving & Selectie

Marie-Christine Schoordijk

concernsecretaris

Nevenfuncties:
– Lid RvC Woonwaard
– Lid RvC Betaalbare Koopwoningen Zaanstad
– Lid RvC Woonforte

© GVB may 2024