Directieteam

GVB Holding NV wordt bestuurd door 7 directieleden.

Deel deze pagina

Bestuur en besluitvorming

De vennootschap wordt bestuurd door het directieteam dat bestaat uit 7 leden: naast de 2 statutaire directeuren zijn ook 5 directeuren lid van het directieteam.

Organisatiestructuur

Statuten

De statuten (pdf) geven onder meer regels over de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de verantwoording door het bestuur. De statuten geven ook informatie over welke voorgenomen besluiten ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de raad van commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het Directiereglement (pdf).

Procuratie

Het Aanhangsel procuratieregeling GVB Holding NV geeft aan welke functionarissen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen namens de vennootschap.

Claudia Zuiderwijk

algemeen directeur (benoemd per 1 oktober 2020)

Aandachtsgebieden: Concernsecretariaat, Veiligheid, Corporate Communicatie, Strategie & MVO, Interne Audit

Nevenfuncties:
– Lid van de Raad van Commissarissen Tata Steel Nederland NV

Koen Beeckmans

financieel directeur (benoemd per 1 september 2019)

Aandachtsgebieden: Concern Control, Concernadministratie, Inkoop, Activa BV, Facilitair Bedrijf, Risicomanagement, Compliance & Integriteit, Juridische Zaken, Privacy

Nevenfuncties:
– Lid Raad van Commissarissen Bredenoord NV
– Lid Raad van Commissarissen ICT Group NV
– Lid Raad van Advies Holland Techniek

Ramon Rippens

directeur Operatie

Aandachtsgebieden: Bus, Tram, Metro, Veren, Verkeersleiding, Service & Veiligheid

Paul Carstens

directeur Techniek

Aandachtsgebieden: Railinfrabedrijf (RIB), Railmaterieel, Materieel bestellingen en Veiligheid

Richard Leurs

directeur ICT & Digitalisering

Aandachtsgebieden: IT Governance, IT Operatie, IT Commercie, IT Infra, Informatiebeveiliging (CISO)

Ellen Swinkels

directeur Commercie

Aandachtsgebieden: Marketing & Vervoerontwikkeling, Verkoop & Service, Reizigerscommunicatie, Concessiebeheer, Verkeersregie

Peter Buisman

directeur HR

Aandachtsgebieden: HR, Arbeidsjuridische zaken, Arbodienst, Werving & Selectie

Marie-Christine Schoordijk

concernsecretaris

Nevenfuncties
-Lid RvC Woonwaard
-Lid RvC Betaalbare Koopwoningen Zaanstad
-Lid RvC Woonforte

© GVB february 2024