GVB en vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord

GVB, de ondernemingsraad en de vakbonden hebben op 13 juli een onderhandelaarsakkoord bereikt. Daarin zijn afspraken gemaakt voor de meerjarenaanpak van GVB en voor een nieuwe cao.

Meerjarenplan

GVB wil ook na 2024 als één ongedeeld GVB het openbaar vervoer in Amsterdam blijven verzorgen. Hiervoor is het belangrijk dat GVB marktconform opereert en blijft kijken naar kosten en uitgaven. Het meerjarenplan beschrijft op hoofdlijnen hoe GVB de komende jaren de kosten omlaag gaat brengen en zo marktconform kan worden en middelen vrij te maken voor innovatie.

Sociaal Plan 2018-2022

Met de vakbonden is een vernieuwing van het bestaande Sociaal Plan afgesproken met een looptijd van 4 jaar. Het huidige plan loopt eind 2017 af. Bij het vernieuwde plan is rekening gehouden met de benodigde vernieuwingen zodat het aansluit op het bedrijfsmeerjarenplan. De nieuwe versie doet recht aan GVB als sociaal werkgever en aan een passend personeelsbestand voor de bedrijfsvoering van GVB.

Nieuwe cao 2017-2018

Ook over de nieuwe cao is een onderhandelaarsakkoord bereikt. De hoofdlijnen van het akkoord zijn: een looptijd van 2 jaar, en 2% loonsverhoging met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 plus nog eens 2% per 1 januari 2018. Ook zijn er afspraken over externe inhuur, uitzendkrachten en vaste contracten voor structureel werk. Daarnaast komt er een neutrale cao-tekst die recht doet aan de diversiteit van het vervoerbedrijf en staat voor verschillende leefstijlen, genders, relatievormen en uitingen van seksuele geaardheid.

Zowel het meerjarenplan als de nieuwe cao zijn nog niet definitief; eerst gaan de vakbonden en de OR hun achterban raadplegen. De verwachting is dat dit op korte termijn plaatsvindt en positief uitpakt.

© GVB may 2024